Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

30/8/2021

6:00 - 9:00

Đường Duy Tân, Nguyễn Viết Xuân, Lê Thị Sáu, Hồ Minh Luông, Nhạc Khị, phường 5

30/8/2021

6:00 - 9:30

Khóm 5 phường 5

30/8/2021

6:30 - 9:30

Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch

30/8/2021

6:30 - 16:00

Ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch

30/8/2021

8:30 - 11:00

Khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát

30/8/2021

9:00 - 11:00

Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 5

30/8/2021

9:00 - 11:30

Ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch

30/8/2021

10:30 - 13:30

Đường Lò Rèn, phường 5

30/8/2021

12:00 - 14:30

Ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành

30/8/2021

12:30 - 14:30

Ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch

30/8/2021

13:00 - 16:00

Ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông

30/8/2021

14:00 - 16:30

Ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch. Ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

30/8/2021

7:00 - 14:00

Khóm 2 phường Láng Tròn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

26/8/2021

6:30 - 16:00

Ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

24/8/2021

6:30 - 11:00

Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, xã Lộc Ninh

24/8/2021

12:00 - 16:00

Ấp Ninh An, xã Ninh Hòa

26/8/2021

6:30 - 11:00

Ấp Cai Giảng, xã Lộc Ninh. Ấp Cây Mét, xã Ninh Thạnh Lợi

26/8/2021

10:00 - 13:00

Ấp Ninh Chài, Ninh Lợi, xã Ninh Quới A

27/8/2021

6:30 - 16:00

Ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc A

28/8/2021

6:30 - 14:00

Ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới A. Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long

30/8/2021

6:00 - 14:00

Ấp Xẻo Quao, Thống Nhất, Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

30/8/2021

6:30 - 13:00

Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc. Ấp Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

24/8/2021

7:00 - 14:30

Ấp 3, 4, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Châu Điền, xã Long Điền Đông A

26/8/2021

7:00 - 14:30

Ấp 3 xã Long Điền Đông A

29/8/2021

7:00 - 10:30

Ấp Đại Điền, Hòa 1, xã Long Điền. Ấp Diêm Điền, Huy Điền, Doanh Điền, Gò Cát, Bờ Cảng, xã Điền Hải. Ấp Lập Điền, Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, xã Long Điền Tây

29/8/2021

7:00 - 16:30

Ấp Diêm Điền, Bờ Cảng, xã Điền Hải. Ấp Trường Điền, Bửu 2, xã Long Điền Đông

30/8/2021

6:00 - 13:00

Ấp Minh Thìn, xã An Phúc. Ấp Gò Cát, xã Điền Hải. Ấp Trường Điền, Cái Cùng - xã Long Điền Đông.

30/8/2021

11:00 - 13:00

Ấp Lung Chim, Cây Giá, Chòi Mòi, xã Định Thành. Ấp Long Phú, Cái Keo, Minh Tình, xã An Phúc. Ấp Hòa Phong, xã Định Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

26/8/2021

7:00 - 16:00

Ấp Cá Rô, xã Minh Diệu

30/8/2021

7:00 - 17:00

Ấp Cá Rô, Trà Co, xã Minh Diệu