Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

28/8/2022

6:30 - 10:00

Đường Ngô Quang Nhã, Huỳnh Quảng, Quách Nhị Kiều, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lý Tự Trọng, Nguyễn Tất Thành (lề bên trái từ ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Trần Phú), Lâm Thành Mậu, Ngô Thời Nhiệm, phường 1

30/8/2022

6:30 - 16:00

Đường 23/8 (từ Bệnh viện quân dân y đến đầu đường vào KCN Trà Kha), phường 8

30/8/2022

7:00 - 16:00

Ấp Rạch Thăng, Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

30/8/2022

6:00 - 16:30

Khóm 3 phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

30/8/2022

7:00 - 11:00

Thị trấn Châu Hưng

30/8/2022

11:00 - 16:00

Ấp Xẻo Lá, Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

28/8/2022

7:00 - 10:30

Ấp Long Hòa, Hành Chánh, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, thị trấn Phước Long

28/8/2022

13:00 - 16:30

Ấp Tường 1, Phước 3A, Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông

30/8/2022

7:00 - 13:30

Ấp Phước Thạnh, Phước Thọ Tiền, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Hậu, xã Phước Long; Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi A; Ấp Ninh Thạnh Đông, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

28/8/2022

6:00 - 16:30

Thị trấn Ngan Dừa

29/8/2022

6:00 - 16:30

Ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa

29/8/2022

7:00 - 8:30

Ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa

29/8/2022

7:00 - 16:00

Ấp Xẻo Gừa, xã Ninh Thạnh Lợi

29/8/2022

7:30 - 9:00

Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc

29/8/2022

8:30 - 10:50

Ấp Tà Ben, Ninh Thạnh I, xã Ninh Hòa

29/8/2022

9:30 - 11:30

Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc

29/8/2022

10:00 - 12:00

Ấp Tà Ben, Ninh An, xã Ninh Hòa

29/8/2022

11:00 - 12:30

Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc; Ấp Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc A

29/8/2022

12:00 - 14:00

Ấp Ngọn, xã Ninh Quới

29/8/2022

12:30 - 14:00

Ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc

29/8/2022

14:00 - 16:00

Ấp Ba Đình, xã Vĩnh Lộc A

30/8/2022

6:00 - 16:30

Ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa

30/8/2022

7:00 - 16:30

Ấp Xẻo Gừa, xã Ninh Thạnh Lợi

30/8/2022

7:30 - 9:00

Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc; Ấp Ninh Chài, xã Ninh Quới A

30/8/2022

9:00 - 11:00

Ấp Ninh Hòa, xã Ninh Quới A

30/8/2022

9:30 - 11:00

Ấp Ngô Kim, xã Ninh Thạnh Lợi

30/8/2022

11:30 - 13:00

Ấp Phú Tân, Ngan Kè, xã Ninh Quới; Ấp Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi

30/8/2022

13:00 - 14:30

Ấp Phú Tân, Ngan Kè, xã Ninh Quới

30/8/2022

13:00 - 15:00

Ấp Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi

30/8/2022

14:30 - 16:00

Ấp Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

28/8/2022

7:00 - 9:30

Ấp Thạnh Trị, Rạch Rắn, Hòa 2, Thạnh 1, Thạnh 2, Cây Dương, Cây Dương A, xã Long Điền; Ấp Gò Cát, Doanh Điền, Bờ Cảng, Huy Điền, xã Điền Hải; Ấp Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, Lập Điền, xã Long Điền Tây

28/8/2022

7:00 - 16:30

Ấp Thạnh Trị, Rạch Rắn, Hòa 2, Thạnh 1, Thạnh 2, Cây Dương, Cây Dương A, xã Long Điền

29/8/2022

7:00 - 15:30

Ấp 1 xã Long Điền Đông A

30/8/2022

7:00 - 15:30

Ấp 1 xã Long Điền Đông A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình    

29/8/2022

7:30 - 8:15

Ấp Láng Giài, Láng Giài A, thị trấn Hòa Bình

29/8/2022

8:00 - 11:00

Ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B

29/8/2022

8:30 - 9:15

Ấp Láng Giài, Láng Giài A, thị trấn Hòa Bình

29/8/2022

9:40 - 10:25

Ấp 21 xã Minh Diệu

29/8/2022

10:30 - 11:25

Ấp 21, 33, Ninh Lợi, xã Minh Diệu

29/8/2022

13:00 - 13:45

Ấp Ninh Lợi, xã Minh Diệu

29/8/2022

14:00 - 14:45

Ấp Trà Co, Hậu Bối 2, xã Minh Diệu

29/8/2022

15:00 - 16:00

Ấp Trà Co, xã Minh Diệu

30/8/2022

7:30 - 8:30

Ấp An Thành, An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B

30/8/2022

8:45 - 9:45

Ấp Bình Minh, An Nghiệp, xã Vĩnh Mỹ B

30/8/2022

9:45 - 10:45

Ấp 17, 18 xã Vĩnh Bình

30/8/2022

10:45 - 11:30

Ấp 18, Minh Hòa, xã Vĩnh Bình

30/8/2022

13:30 - 14:30

Ấp Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình

30/8/2022

15:00 - 16:00

Ấp Đồng Lớn I, xã Vĩnh Mỹ B