Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

25/11/2022

6:30 - 16:30

Ấp Kim Cấu, Vĩnh An, Giáp Nước, xã Vĩnh Trạch

26/11/2022

6:30 - 16:30

Ấp Xóm Lẫm, xã Hiệp Thành

26/11/2022

7:00 - 16:30

Đường Hòa Bình (từ ngã 4 Hòa Bình - Trần Phú đến ngã 3 Hòa Bình - Võ Thị Sáu), phường 3, phường 7; Đường Võ Thị Sáu (từ ngã 4 Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến ngã 3 Võ Thị Sáu - 23/8), phường 3, phường 7, phường 8; Khu tập thể phía sau trường Đại học Bạc Liêu cơ sở 1, khóm Trà Kha B, phường 8

27/11/2022

5:45 - 17:00

Phường 5; Đường Cao Văn Lầu (lề bên trái hướng ra biển), khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A; Đường Bạch Đằng (lề bên trái hướng ra biển), Hoàng Sa (từ ngã 4 Bạch Đằng - Hoàng Sa đến cống Cầu Đê), phường Nhà Mát; Ấp Xóm Lẫm, Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

27/11/2022

6:30 - 13:00

Khóm 1, 2 phường 1; khóm 1, 2, 5 phường Hộ Phòng; ấp 3A xã Tân Phong; ấp 3, 4, 25 xã Phong Thạnh A; ấp 25 xã Phong Thạnh; xã Phong Thạnh Tây; xã Phong Tân, Phong Thạnh A, Phong Thạnh

27/11/2022

11:00 - 17:00

Khóm 1, 2, 3, 4 phường 1; khóm 1, 2, 3, 5 phường Hộ Phòng; ấp 2 xã Tân Phong; khóm 3 phường Láng Tròn, TX Giá Rai. Ấp 1, 2, 3, 4 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

25/11/2022

7:00 - 10:30

Ấp Phước Hậu, Thọ Hậu, xã Phước Long

25/11/2022

9:30 - 13:00

Ấp Phước Hậu, Thọ Hậu, xã Phước Long

26/11/2022

6:00 - 14:30

Ấp Long Thành, Nội Ô, Long Đức, Phước Thuận 1, TT Phước Long; Ấp Huê 3, Tường 1, xã Vĩnh Phú Đông

26/11/2022

7:00 - 9:30

Ấp 9, 9A, 9B, 9C, 2A, 4, 12 xã Phong Thạnh Tây B; ấp 2B, 3, 8A xã Phong Thạnh Tây A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

26/11/2022

7:00 - 14:00

Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc; Xã Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

25/11/2022

6:30 - 15:30

Ấp 2, 3 TT Gành Hào

25/11/2022

8:00 - 10:00

Ấp 2 TT Gành Hào

25/11/2022

8:00 - 16:00

Ấp Canh Điền, Lập Điền, Lam Điền, xã Long Điền Tây; ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A, xã Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

25/11/2022

7:00 - 10:00

Ấp 12 xã Vĩnh Hậu A

25/11/2022

7:00 - 14:00

Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu; ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh

25/11/2022

9:30 - 12:00

Ấp 12 xã Vĩnh Hậu A

25/11/2022

12:30 - 15:00

Ấp Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A

25/11/2022

13:30 - 16:30

Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

26/11/2022

6:45 - 10:30

Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, TT Hòa Bình; ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, xã Vĩnh Hậu; ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh