Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

29/5/2022

5:30 - 17:00

Phường 5

29/5/2022

6:30 - 12:00

Đường Hai Bà Trưng (từ ngã 4 Hai Bà Trưng - Trần Phú đến ngã 4 Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu), Mai Thanh Thế, Phan Ngọc Hiển (từ ngã 3 Phan Ngọc Hiển - Mai Thanh Thế đến ngã 4 Phan Ngọc Hiển - Trần Phú), Điện Biên Phủ (từ ngã 3 Điện Biên Phủ - Trần Phú đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Võ Thị Sáu), phường 3

30/5/2022

13:00 - 15:30

Đường Ngô Quang Nhã (từ ngã 3 Ngô Quang Nhã - Huỳnh Quảng đến ngã 3 Ngô Quang Nhã - Quách Nhị Kiều), Huỳnh Quảng, Quách Nhị Kiều, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1

31/5/2022

6:30 - 12:00

Ấp Giáp Nước, Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch

31/5/2022

6:30 - 13:00

Ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông

31/5/2022

11:30 - 16:30

Ấp Giáp Nước, Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

29/5/2022

6:30 - 16:30

Khóm 1, 2, 4 phường 1; Khóm 3 phường Láng Tròn; Khóm 5 phường Hộ Phòng; Ấp 2, 3 xã Long Điền Đông A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

31/5/2022

7:30 - 11:30

Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, xã Châu Hưng A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

29/5/2022

6:30 - 16:30

Ấp Long Hòa, Hành Chánh, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, TT Phước Long

30/5/2022

7:00 - 10:00

Ấp Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình; Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam, xã Hưng Phú, huyện Phước Long. Ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

31/5/2022

7:00 - 16:30

Ấp Phước Tân, xã Phước Long; xã Phong Thanh Tây A; xã Phong Thạnh Tây B

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

31/5/2022

7:00 - 8:30

Ấp Lộ Xe, Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc A

31/5/2022

7:00 - 14:30

Ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc A

31/5/2022

8:00 - 9:30

Ấp Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc A

31/5/2022

9:30 - 11:00

Ấp Bình Lộc, xã Vĩnh Lộc A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

30/5/2022

6:30 - 13:00

Ấp Canh Điền, Lập Điền, Vinh Điền, xã Long Điền Tây

30/5/2022

7:00 - 11:00

Ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông

31/5/2022

6:30 - 15:30

Ấp 1, 3, 4 thị trấn Gành Hào

31/5/2022

7:00 - 13:30

Ấp Cây Gian, xã Long Điền

31/5/2022

7:30 - 15:30

Ấp 1, 2, 3, 4 xã Long Điền Đông A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

29/5/2022

6:00 - 10:00

Ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn B, Chùa Phật, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, TT Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, 15A xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A

29/5/2022

6:00 - 13:00

Ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn B, Chùa Phật, TT Hòa Bình Ấp 15A xã Vĩnh Mỹ A

29/5/2022

6:00 - 16:00

Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, TT Hòa Bình

30/5/2022

7:00 - 9:30

Ấp Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình; Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam, xã Hưng Phú, huyện Phước Long. Ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

30/5/2022

7:30 - 13:00

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

30/5/2022

9:00 - 14:00

Ấp Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình; Ấp Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam, xã Hưng Phú, huyện Phước Long. Ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi

30/5/2022

13:00 - 16:00

Ấp 36 xã Minh Diệu

30/5/2022

13:30 - 16:30

Ấp Mỹ Phú Nam, xã Vĩnh Bình

31/5/2022

7:00 - 16:00

Ấp Huy Hết, Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lạc, Vĩnh Lập, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh; Ấp 13, Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu; Ấp 12, 15, 16 xã Vĩnh Hậu A