Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

3/10/2023

6:00 - 16:30

Đường Phan Văn Trị (từ ngã 4 Phan Văn Trị - Phùng Ngọc Liêm đến ngã 3 Phan Văn Trị - Cao Văn Lầu), Tô Hiến Thành, phường 2; Đường Cao Văn Lầu (từ cầu Kim Sơn đến ngã 4 Cao Văn Lầu - Nguyễn Thị Minh Khai), phường 2, phường 5; Ấp Xóm Lẫm, Giồng Giữa, xã Hiệp Thành

3/10/2023

6:30 - 11:00

Khóm Đầu Lộ A, phường Nhà Mát; Ấp Giồng Nhãn, Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành; Ấp Biển Tây A, Biển Tây B, Biển Đông A, Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông

4/10/2023

6:00 - 16:30

Đường Đống Đa, Thống Nhất, Hồ Thị Kỷ, phường 5

4/10/2023

6:30 - 8:30

Đường Phan Văn Trị (từ ngã 4 Phan Văn Trị - Phùng Ngọc Liêm đến ngã 4 Phan Văn Trị - Nguyễn Văn A), Phùng Ngọc Liêm, Đống Đa, Thống Nhất, phường 2

4/10/2023

8:00 - 10:00

Đường Cao Văn Lầu (từ Công ty Hưng Phát Bạc Liêu đến đại lý bia nước ngọt Trường An), phường 2

4/10/2023

9:30 - 12:30

Đường Cao Văn Lầu (từ shop mỹ phẩn Phương Ngọc đến karaoke Tiger), phường 5

5/10/2023

6:00 - 16:30

Khóm Trà Khứa, phường 8

5/10/2023

6:30 - 10:30

Đường tránh Quốc lộ, phường 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

4/10/2023

12:00 - 16:30

Khóm 1 phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

4/10/2023

6:30 - 16:30

Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ, TT Châu Hưng

5/10/2023

6:30 - 9:30

Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng, xã Vĩnh Hưng A; Ấp B1 xã Châu Thới

5/10/2023

8:50 - 11:00

Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng, xã Vĩnh Hưng A; Ấp B1 xã Châu Thới

5/10/2023

9:50 - 12:00

Ấp Trung Hưng 3, xã Vĩnh Hưng A

5/10/2023

10:40 - 12:40

Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh, xã Vĩnh Hưng A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

3/10/2023

6:30 - 9:30

Ấp Long Đức, Phước Thuận, TT Phước Long

3/10/2023

6:30 - 16:00

Ấp 10, Huê 2, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B, xã Vĩnh Thanh

3/10/2023

9:00 - 13:00

Ấp Phước Tân, xã Phước Long

5/10/2023

6:30 - 9:00

Ấp Mỹ Phú Đông, xã Hưng Phú

5/10/2023

8:00 - 12:30

Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Vĩnh Tường, xã Hưng Phú

5/10/2023

8:30 - 15:00

Ấp Huê 3, Tường 1, xã Vĩnh Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

3/10/2023

6:30 - 9:00

Ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa

3/10/2023

8:30 - 11:00

Ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa

3/10/2023

10:30 - 13:00

Ấp Tà Ky, xã Ninh Hòa

3/10/2023

13:00 - 15:30

Ấp Ninh An, xã Ninh Hòa

4/10/2023

8:30 - 11:00

Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh

4/10/2023

9:30 - 11:30

Ấp Ninh Hiệp, xã Ninh Quới A

4/10/2023

11:30 - 15:00

Ấp Ninh Thuận, xã Ninh Quới A

5/10/2023

6:30 - 8:30

Ấp Cai Giảng, xã Lộc Ninh

5/10/2023

8:00 - 11:00

Ấp Cai Giảng, xã Lộc Ninh

5/10/2023

10:00 - 13:00

Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Đông, xã Ninh Thạnh Lợi

5/10/2023

13:00 - 16:00

Ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

3/10/2023

6:30 - 15:00

Ấp Trung Điền, xã Long Điền Đông; Ấp Phước Điền, xã Long Điền Đông A; Ấp Hòa Thạnh, xã Long Điền

3/10/2023

8:00 - 13:00

Ấp Chòi Mòi, xã Định Thành; Ấp Chòi Mòi, Long Phú, xã An Phúc

4/10/2023

7:30 - 13:00

Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A, xã An Phúc

5/10/2023

6:30 - 16:00

Ấp 4 thị trấn Gành Hào