Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

31/7/2022

6:30 - 15:00

TP Bạc Liêu: Khóm 10 phường 1; Phường 5; xã Vĩnh Trạch; Vĩnh Trạch Đông. Huyện Vĩnh Lợi: Xã Hưng Hội; Hưng Thành

2/8/2022

6:30 - 16:30

Ấp Xóm Lẫm, Giồng Giữa, Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

2/8/2022

7:00 - 11:00

Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long, xã Châu Hưng A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

2/8/2022

7:00 - 16:00

Ấp Thọ Hậu, xã Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

2/8/2022

7:00 - 15:00

Ấp Ninh Thạnh Tây, Xẻo Gừa, xã Ninh Thạnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

1/8/2022

7:00 - 16:00

Ấp Gò Cát, xã Điền Hải

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

1/8/2022

7:00 - 13:00

Ấp Minh Hòa, Kế Phòng, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình

1/8/2022

7:00 - 15:00

Ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Bình

1/8/2022

7:00 - 17:00

Ấp Kế Phòng, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình

2/8/2022

7:00 - 17:00

Ấp Chùa Phật, TT Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tân, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A