Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

14/9/2023

6:00 - 10:00

Đường Thống Nhất, Đống Đa, Lý Văn Lâm, Hồ Thị Kỷ, Phạm Ngũ Lão, phường 5

14/9/2023

6:00 - 10:30

Ấp Xóm Lẫm, xã Hiệp Thành

14/9/2023

8:00 - 12:00

Đường Nguyễn Du (từ ngã 3 Nguyễn Du - Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã 4 Nguyễn Du - Thống Nhất), phường 5

14/9/2023

8:00 - 13:00

Ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành

14/9/2023

9:00 - 12:30

Khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát

14/9/2023

10:30 - 15:00

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5

14/9/2023

11:00 - 15:30

Ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành

14/9/2023

12:00 - 15:30

Ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông

14/9/2023

13:00 - 17:00

Khóm 5 phường 5; Ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông

14/9/2023

13:30 - 17:30

Ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông

15/9/2023

6:00 - 10:00

Đường Võ Thị Sáu (từ hẻm 7 đường Võ Thị Sáu đến hẻm 12 đường Võ Thị Sáu), phường 3, 7; Đường Rạch Ông Bổn, hẻm Miếu Ông Tề, phường 5

15/9/2023

8:00 - 13:00

Đường Võ Thị Sáu (từ ngã 4 Võ Thị Sáu - Trần Huỳnh đến hẻm 7 đường Võ Thị Sáu), KTT sau Trường đại học Bạc Liêu, phường 3, 7

15/9/2023

8:30 - 12:00

Đường 23/8 (từ Đại đội thiết giáp đến Đài truyền hình Bạc Liêu), phường 8

15/9/2023

11:00 - 14:30

Đường Võ Thị Sáu (từ Nhà hàng Thuyền Trăng Quán đến ngã 3 Võ Thị Sáu - 23/8), phường 8

15/9/2023

11:00 - 15:30

Kinh Xương Cá, khóm 6 phường 2

15/9/2023

12:30 - 16:30

Đường 23/8 (từ ngã tư 23/8 - Trần Phú đến ngã ba 23/8 - Bà Huyện Thanh Quan), Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu - 23/8 đến Ẩm thực Trường An 2), phường 7

15/9/2023

13:30 - 17:00

Kinh Giữa Vùng, khóm 6 phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

14/9/2023

7:00 - 12:30

Khóm 2 phường Láng Tròn

14/9/2023

12:00 - 16:30

Ấp 13 xã Phong Thạnh Đông

15/9/2023

7:30 - 13:00

Khóm 5 phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

14/9/2023

6:30 - 8:00

Ấp B1 xã Châu Thới

14/9/2023

7:30 - 9:00

Ấp B1 xã Châu Thới; ấp Trung Hưng 2, xã Vĩnh Hưng

14/9/2023

8:30 - 10:00

Ấp B2 xã Châu Thới

14/9/2023

9:30 - 11:00

Ấp Giồng Bướm B, xã Châu Thới

14/9/2023

10:30 - 12:00

Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng; ấp Trung Hưng 2, xã Vĩnh Hưng A

14/9/2023

12:30 - 14:00

Ấp Bắc Hưng, xã Vĩnh Hưng A; ấp Trung Hưng 2, xã Vĩnh Hưng

15/9/2023

6:00 - 16:00

Ấp Gia Hội, Nhà Thờ, Quốc Kỷ, Phú Tòng, xã Hưng Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

14/9/2023

7:00 - 12:00

Ấp Bình Thạnh, Bình Hổ, Bình Hổ A, xã Vĩnh Phú Tây

14/9/2023

12:00 - 16:00

Ấp 3 xã Phong Thạnh Tây A

15/9/2023

7:00 - 15:00

Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

14/9/2023

7:30 - 10:00

Ấp Ninh Lợi, xã Ninh Quới A

14/9/2023

7:30 - 10:30

Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc

14/9/2023

10:00 - 13:30

Ấp Phú Tân, Ngan Kè, xã Ninh Quới

14/9/2023

11:00 - 15:00

Ấp Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

14/9/2023

7:30 - 12:00

Ấp 4 thị trấn Gành Hào

15/9/2023

9:00 - 14:00

Ấp Thành Thưởng, Thành Thưởng A, Hiệp Vinh, xã An Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

14/9/2023

7:30 - 13:00

Ấp 12, 15 xã Vĩnh Hậu A; Ấp 13 xã Vĩnh Hậu