Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

30/9/2021

6:30 - 12:00

Ấp Xóm Lẫm, xã Hiệp Thành

30/9/2021

6:30 - 17:00

Đường Hoàng Sa (từ ngã 4 Hoàng Sa - Bạch Đằng đến cầu Đề), phường Nhà Mát. Ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành

1/10/2021

6:30 - 17:00

Ấp Giồng Giữa B, Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông

3/10/2021

5:00 - 10:00

Đường Trần Phú (từ ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Trần Phú - Hòa Bình), Lâm Thị Anh, Dương Văn Diệp, Khu Đài Phát thanh, Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Trần Phú - Võ Văn Kiệt), phường 7; Đường Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt đến ngã 3 Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn), phường 1

3/10/2021

5:00 - 16:30

Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã 4 Trần Phú nối dài - 23 tháng 8), Nguyễn Hữu Nghĩa, Bế Văn Đàn, Kim Đồng, Lê Đại Hành, Nguyễn Trường Tộ, Uông Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh, Lê Thị Riêng, Nguyễn Thông, phường 7

3/10/2021

7:00 - 16:00

Ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông

4/10/2021

6:30 - 16:30

Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh đến ngã 3 Tôn Đức Thắng - Tô Minh luyến), Lê Thiết Hùng (từ ngã 4 Tô Minh Luyến - Lê Thiết Hùng đến ngã 4 Lê Thiết Hùng - Trần Văn Hộ), Tô Minh Luyến, Hoà Bình, Trần Văn Hộ, Nguyễn Thị Thủ, Nguyễn Chí Thanh, phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

28/9/2021

6:30 - 16:30

Khóm 7, 8, 12, 13 phường Láng Tròn. Xã Phong Thạnh Đông

30/9/2021

6:30 - 15:00

Khóm 3 phường Láng Tròn

4/10/2021

6:30 - 15:00

Khóm 3 phường Láng Tròn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

28/9/2021

7:00 - 9:00

Ấp Bưng Xúc, Giá Tiểu, xã Hưng Hội

28/9/2021

9:00 - 13:00

Ấp Xẻo Nhào, Quốc Kỷ, xã Hưng Thành

29/9/2021

6:00 - 16:00

Ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh

29/9/2021

7:00 - 15:00

Ấp Xẻo Nhào, xã Hưng Thành

30/9/2021

6:00 - 11:00

Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ, Cây Điều, Tràm 1, Cái Tràm A1, Hoà Linh, xã Long Thạnh. Ấp B1, Cái Điều, Tràm 1, xã Châu Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

29/9/2021

6:30 - 10:00

Ấp Phước Thạnh, Phước Hậu, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Trường, xã Phước Long, huyện Phước Long. Ấp Ninh Thạnh Đông, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân

29/9/2021

9:30 - 13:00

Ấp 10, Huê 2, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B, xã Vĩnh Thanh

30/9/2021

6:30 - 16:30

Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

28/9/2021

6:30 - 13:00

Ấp Trèm Trẹm, Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

29/9/2021

6:30 - 16:00

Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

30/9/2021

6:30 - 15:00

Ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa

1/10/2021

6:30 - 15:00

Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

30/9/2021

7:00 - 15:30

Ấp Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền, xã Long Điền Đông. Ấp Diêm Điền, xã Điền Hải

1/10/2021

7:00 - 10:30

Ấp Lung Lá, xã Định Thành A

3/10/2021

7:00 - 16:30

Ấp Cái Keo, Phước Thắng, xã An Phúc

4/10/2021

6:00 - 17:00

Ấp Bửu Đông, Bửu 2, Trường Điền, xã Long Điền Đông. Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A, xã An Phúc.

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

30/9/2021

7:00 - 16:00

Ấp Đồng Lớn 2, xã Vĩnh Mỹ B. Ấp 20 xã Vĩnh Bình

1/10/2021

7:00 - 16:00

Ấp Đồng Lớn 2, xã Vĩnh Mỹ B. Ấp 20 xã Vĩnh Bình

4/10/2021

6:30 - 16:00

Ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình