Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

6/9/2021

5:30 - 8:00

Đường Trần Huỳnh (từ ngã tư Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu đến ngã ba Trần Huỳnh - Nguyễn Đình Chiểu), Bà Huyện Thanh Quan, phường 7

6/9/2021

6:00 - 10:00

Đường Đoàn Thị Điểm, Trần Văn Ơn, phường 3

6/9/2021

7:30 - 9:30

Đường Võ Thị Sáu (từ ngã tư Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu đến Công ty Hoàng Long TP), phường 3, 7; Đường Kinh Xáng, phường 8

6/9/2021

9:00 - 11:00

Đường Võ Thị Sáu (từ Trường mầm non Sao Mai đến Công ty Hoàng Long TP), phường 3, 7

6/9/2021

9:30 - 12:30

Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch

6/9/2021

10:30 - 12:30

Đường Võ Thị Sáu (từ ngã tư Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến cầu Võ Thị Sáu), Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Thị Năm, phường 3

6/9/2021

12:30 - 14:30

Đường Võ Thị Sáu (từ ngã tư Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến cầu Võ Thị Sáu), Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Thị Năm, phường 3

6/9/2021

12:30 - 16:30

Đường Cao Văn Lầu (lề bên phải từ đầu đường Mộ Cao Văn Lầu đến quán café Phương Trang)

6/9/2021

13:00 - 15:00

Đường Lê Hồng Phong, Trần Thanh Viết, Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Thị Nho, Phan Văn Xoàn, Nguyễn Công Thượng, phường 2

6/9/2021

15:30 - 17:30

Đường 3A, 3B, Trương Hán Siêu, Trần Thanh Viết, Tào Văn Tỵ, phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

6/9/2021

6:30 - 11:00

Khóm 1, 2 phường Láng Tròn

6/9/2021

11:30 - 17:00

Khóm 1, 2 phường Láng Tròn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

31/8/2021

6:30 - 16:00

Ấp Bà Hiên, Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa. Ấp Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh. Ấp Ninh Chài, xã Ninh Quới A. Xã Ninh Hòa

1/9/2021

6:30 - 14:00

Ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc. Xã Vĩnh Lộc A

4/9/2021

6:30 - 9:30

Ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc

4/9/2021

7:30 - 10:00

Ấp Ninh Thạnh Đông, xã Ninh Thạnh Lợi

4/9/2021

9:00 - 13:30

Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc

4/9/2021

9:30 - 12:30

Ấp Cây Mét, xã Ninh Thạnh Lợi

4/9/2021

11:00 - 13:00

Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc

6/9/2021

6:30 - 11:00

Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, xã Lộc Ninh

6/9/2021

12:00 - 16:00

Ấp Ninh An, xã Ninh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

31/8/2021

6:00 - 9:30

Ấp Anh Dũng, xã An Trạch

31/8/2021

6:00 - 13:00

Ấp Phước Thắng A, Cái Keo, xã An Phúc

31/8/2021

6:00 - 14:00

Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông

31/8/2021

6:00 - 17:00

Ấp Mỹ Điền, Phước Điền, xã Long Điền Đông A. Ấp Trung Điền, Minh Điền, xã Long Điền Đông

31/8/2021

6:30 - 14:00

Ấp Phước Thắng A, xã An Phúc

1/9/2021

6:00 - 10:00

Ấp Thanh Hải, xã Long Điền. Ấp 5 thị trấn Gành Hào

1/9/2021

6:00 - 11:00

Ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây

1/9/2021

6:00 - 13:00

Xã An Trạch A

1/9/2021

6:00 - 15:00

Trạm khách hàng

1/9/2021

11:00 - 15:00

Ấp Cây Gian, Cây Gian A, xã Long Điền

4/9/2021

6:00 - 9:00

Ấp Canh Điền, Lập Điền, Lam Điền, xã Long Điền Tây. Ấp Thạnh An, Cây Dương A, Đầu Lá, xã Long Điền

4/9/2021

6:00 - 9:30

Ấp Lung Rong, Lung Xình, xã Định Thành A. Ấp Thành Thưởng A, xã An Trạch

4/9/2021

6:00 - 10:00

Ấp Thanh Hải, xã Long Điền

4/9/2021

6:00 - 16:00

Ấp Phước Điền, xã Long Điền Đông A. Ấp Trung Điền, xã Long Điền Đông

5/9/2021

6:00 - 9:30

Ấp Cây Thẻ, Chòi Mòi, xã Định Thành

5/9/2021

6:00 - 13:00

Ấp 2 xã An Trạch A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

31/8/2021

6:00 - 16:00

Ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B, huyên Hòa Bình

31/8/2021

7:00 - 17:00

Ấp 33, 36, 37, Cá Rô, xã Minh Diệu

1/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Nam Hưng, xã Minh Diệu

5/9/2021

7:00 - 16:00

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình

6/9/2021

6:00 - 15:30

Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh

6/9/2021

6:30 - 10:00

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh. Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu. Ấp Thị Trấn B1, thị trấn Hòa Bình. Ấp 14, 15, Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2, An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B. Ấp 20 xã Vĩnh Bình

6/9/2021

7:00 - 16:30

Ấp Cá Rô, Trà Co, xã Minh Diệu