Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

7/8/2022

5:30 - 16:30

Đường Trần Phú (lề bên phải từ ngã 4 Trần Phú - Hòa Bình đến ngã 4 Trần Phú - Bà Triệu), Bà Triệu (từ ngã 4 Trần Phú - Bà Triệu đến ngã Bà Triệu - Nguyễn Huệ), Võ Thị Sáu (từ ngã 4 Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến cầu Võ Thị Sáu), Nguyễn Huệ, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Thị Năm, Đặng Thùy Trâm, phường 3

9/8/2022

6:00 - 16:30

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Ngọc Liêm, Nguyễn Văn Trỗi, phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

9/8/2022

6:30 - 15:30

Khóm 3, phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

8/8/2022

6:30 - 10:00

Ấp Chất Đốt, xã Châu Hưng A

8/8/2022

9:00 - 12:30

Ấp Nhà Dài B, Chất Đốt, xã Châu Hưng A

8/8/2022

12:30 - 14:00

Ấp Mặc Đây, TT Châu Hưng

8/8/2022

14:00 - 16:00

Ấp Mặc Đây, TT Châu Hưng

9/8/2022

6:30 - 10:00

Ấp Nam Thạnh, Nam Hưng, xã Vĩnh Hưng

9/8/2022

9:00 - 12:00

Ấp Tam Hưng, Thạnh Hưng 1, xã Vĩnh Hưng

9/8/2022

12:30 - 16:30

Ấp Trung Hưng 3, xã Vĩnh Hưng A

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân   

8/8/2022

7:00 - 16:30

Ấp Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi A

9/8/2022

7:00 - 16:30

Ấp Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

7/8/2022

7:00 - 16:00

Ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây

8/8/2022

7:00 - 14:00

Ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây

9/8/2022

7:00 - 16:00

Ấp Hiệp Điền, xã Long Điền Đông A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

8/8/2022

7:30 - 10:00

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình

8/8/2022

10:30 - 12:00

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình

8/8/2022

13:00 - 14:30

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình

8/8/2022

15:00 - 16:00

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình

9/8/2022

7:00 - 16:00

Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu