Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

8/5/2022

6:30 - 11:00

Đường Hai Bà Trưng (từ ngã 4 Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập đến ngã 4 Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng), Hoàng Văn Thụ (từ ngã 4 Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Duyệt đến ngã 3 Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Phùng), Điện Biên Phủ (từ ngã 3 Điện Biên Phủ - Lê Văn Duyệt đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Ninh Bình), Lê Văn Duyệt (từ ngã 4 Hai Bà Trưng - Lê Văn Duyệt đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Lê Văn Duyệt), Ninh Bình, phường 3

8/5/2022

6:30 - 12:00

Đường Hai Bà Trưng (từ ngã 4 Hai Bà Trưng - Trần Phú đến ngã 4 Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu), Mai Thanh Thế, Phan Ngọc Hiển (từ ngã 3 Phan Ngọc Hiển - Mai Thanh Thế đến ngã 4 Phan Ngọc Hiển - Trần Phú), Điện Biên Phủ (từ ngã 3 Điện Biên Phủ - Trần Phú đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Võ Thị Sáu), phường 3

9/5/2022

6:00 - 16:30

Đường Duy Tân, Nguyễn Viết Xuân, Phó Đức Chính, Hàm Nghi (từ ngã 3 Nguyễn Viết Xuân - Hàm Nghi đến ngã 4 Hàm Nghi - Lê Qúy Đôn), Phạm Văn Khiết, Lê Thị Sáu, Bùi Thị Trường, Nhạc Khị, Hồ Minh Luông, Nguyễn Trung Trực (từ ngã 3 Nguyễn Trung Trực - Cao Văn Lầu đến ngã 4 Nguyễn Trung Trực - Lê Qúy Đôn), Đồng Khởi (từ ngã 3 Đồng Khởi - Duy Tân đến ngã 3 Đồng Khởi - Lê Qúy Đôn); KDC phường 5, phường 5

9/5/2022

6:00 - 16:30

Ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông; Ấp Xóm Lẫm, xã Hiệp Thành

10/5/2022

6:00 - 16:30

Khóm Trà Kha, Trà Khứa, phường 8

10/5/2022

6:30 - 10:00

Đường Kinh Xáng, phường 2

10/5/2022

9:30 - 13:00

Đường tránh Quốc lộ, phường 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

9/5/2022

6:30 - 16:30

Khóm 3 phường 1

10/5/2022

6:30 - 16:30

Khóm 2 phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

8/5/2022

6:30 - 12:00

Thị trấn Châu Hưng

10/5/2022

6:30 - 16:30

Ấp Thông Lưu A, Hà Đức, Trà Ban I, Trà Ban II, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long, xã Châu Hưng A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

8/5/2022

6:00 - 12:00

Ấp Long Hòa, Hành Chánh, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, thị trấn Phước Long

8/5/2022

12:00 - 16:30

Ấp Long Hòa, Hành Chánh, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, thị trấn Phước Long

9/5/2022

6:00 - 16:30

Ấp Long Thành, thị trấn Phước Long

10/5/2022

6:30 - 15:00

Ấp Phước 2, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Hổ, Huê 1, Bình Thạnh, Bình Thạnh A, xã Vĩnh Phú Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

10/5/2022

5:30 - 16:30

Ấp Thống Nhất, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

8/5/2022

7:00 - 10:00

Ấp Thạnh An, xã Long Điền

9/5/2022

7:00 - 9:00

Ấp Lung Rong, xã Định Thành A

10/5/2022

7:00 - 11:00

Ấp Chòi Mòi, xã An Phúc

10/5/2022

7:00 - 15:30

Ấp Thuận Điền, Vinh Điền, Lập Điền, Canh Điền, xã Long Điền Tây; Ấp Diêm Điền, Doanh Điền, Huy Điền, xã Điền Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

9/5/2022

7:30 - 11:00

Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh

9/5/2022

13:00 - 16:00

Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh

10/5/2022

8:00 - 11:00

Ấp 36, 37, 38, Nam Hưng, xã Minh Diệu

10/5/2022

13:00 - 16:00

Ấp Ninh Lợi, Hậu Bối 1, Trà Co, xã Minh Diệu