Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

8/5/2023

8:30 - 16:00

Đường 23/8 (từ ngã 3 Huyện Thanh Quan - 23/8 đến Tỉnh đội), phường 8; Phan Văn Xoàn, Trần Thanh Viết, Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Công Thượng, Nguyễn Thị Nho, Phan Thị Khá, Lê Hồng Phong (từ ngã 3 Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Bùi đến ngã 3 Lê Hồng Phong - Trần Hồng Dân), Nguyễn Thị Bùi, Trần Thanh Viết (từ ngã 4 Trần Thanh Viết - Nguyễn Thị Bùi đến ngã 3 Trần Thanh Viết - Trần Hồng Dân), Trần Hồng Dân, Phan Thị Út, Tào Văn Tỵ, Lê Văn Năm, Trần Văn Bỉnh (từ ngã 4 Trần Văn Bỉnh - Nguyễn Thị Bùi đến ngã 3 Trần Văn Bỉnh - Trần Hồng Dân), KDC phường 2, phường 2; Đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Công Tộc, Lê Thị Thành, Nguyễn Văn Uông, Hồ Minh Luông, Lê Trọng Tấn, Lê Khắc Xương, Trần Quan Diệu, Cao Triều Phát, phường 1

9/5/2023

6:00 - 16:00

Lộ Trà Văn, phường 1

9/5/2023

7:00 - 12:00

Ấp Công Điền, An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch

9/5/2023

7:00 - 14:30

Đường Cao Văn Lầu, phường 5; Ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch

10/5/2023

6:00 - 16:00

Lộ Trà Văn, phường 1

10/5/2023

7:00 - 16:30

Đường Rạch Ông Bổn, Lò Rèn, phường 5

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

9/5/2023

7:00 - 9:00

Trạm xay xát Nguyễn Văn Bình

9/5/2023

7:30 - 16:30

Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, xã Hưng Thành

9/5/2023

9:00 - 9:50

Trạm nuôi tôm Hà Văn Chịa

9/5/2023

11:00 - 12:00

Trạm nuôi tôm Hà Tấn Tới

9/5/2023

13:00 - 13:50

Trạm nuôi tôm Hà Tấn Mít

9/5/2023

14:00 - 14:50

Trạm nuôi tôm Hà Tấn Hột

9/5/2023

15:10 - 16:00

Trạm nuôi tôm Lâm Văn Phong

10/5/2023

7:00 - 11:00

Ấp Cù Lao, xã Hưng Hội

10/5/2023

7:30 - 8:30

Trạm lò hỏa táng Chùa Chót

10/5/2023

7:30 - 12:00

Ấp Cù Lao, xã Hưng Hội

10/5/2023

7:30 - 16:00

Ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội

10/5/2023

9:30 - 10:30

Trạm nuôi tôm Tạ Văn Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long          

8/5/2023

6:30 - 14:00

Ấp 8A xã Phong Thạnh Tây A; Ấp 4, 9, 9A, 9B xã Phong Thạnh Tây B

8/5/2023

7:00 - 10:30

Ấp 12 xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long

8/5/2023

9:30 - 13:00

Ấp Phước Tân, xã Phước Long, huyện Phước Long

9/5/2023

6:30 - 14:00

Ấp Long Hòa, Long Hải, Hành Chính, TT Phước Long

9/5/2023

7:00 - 12:00

Ấp Phước Thuận, TT Phước Long, huyện Phước Long

10/5/2023

6:30 - 14:00

Ấp Phước Tân, Phước Ninh, Phước Thành, Phước Trường, xã Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

9/5/2023

7:30 - 16:00

Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc

10/5/2023

7:30 - 16:00

Ấp Trèm Trẹm, Nội Ô, TT Ngan Dừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

8/5/2023

8:00 - 13:30

Ấp Đầu Lá, Thạnh An, Cây Dương, xã Long Điền Đông

9/5/2023

7:00 - 13:00

Ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây

9/5/2023

8:00 - 12:30

Ấp Cây Giang, Cây Giang A, xã Long Điền

9/5/2023

11:30 - 13:00

Ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải

9/5/2023

13:30 - 16:00

Ấp Bờ Cảng, Diêm Điền, xã Điền Hải

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

8/5/2023

6:30 - 13:30

Ấp Tràm 1, Nam Hưng, Cá Rô, Trà Co, 33, 36, 37, 38 xã Minh Diệu; Ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới; Ấp Tràm 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi

8/5/2023

12:30 - 15:30

Ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Huy Hết, Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh

9/5/2023

6:30 - 13:30

Ấp 12, 15 xã Vĩnh Hậu A; Ấp 13, Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu

9/5/2023

7:00 - 10:30

Ấp 13, Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu

9/5/2023

11:30 - 15:00

Ấp Vĩnh Mẫu, 14 xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

10/5/2023

6:30 - 13:30

Ấp Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình; Ấp Hoàng Quân 2, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

10/5/2023

7:30 - 11:00

Ấp An Thành, xã Vĩnh Mỹ B; Ấp 21 xã Minh Diệu

10/5/2023

7:30 - 12:30

Ấp Minh Hòa, Kế Phòng, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình

10/5/2023

7:30 - 14:30

Ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Bình

10/5/2023

7:30 - 16:00

Ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Bình

10/5/2023

12:30 - 16:00

Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp An Khoa, An Thành, xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh