Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

9/9/2022

6:00 - 10:30

Ấp Giồng Nhãn A, Giồng Giữa, xã Hiệp Thành

9/9/2022

6:00 - 16:30

Ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

9/9/2022

6:30 - 10:00

Ấp 10B xã Tân Phong

9/9/2022

9:00 - 11:30

Ấp 7 xã Phong Thạnh Tây

9/9/2022

12:00 - 15:00

Ấp 7 xã Phong Thạnh Tây

10/9/2022

6:30 - 10:00

Ấp 1 xã Phong Thạnh Tây

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

9/9/2022

7:00 - 15:00

Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng

10/9/2022

6:30 - 12:00

Xã Hưng Hội; Hưng Thành

11/9/2022

6:30 - 16:30

Xã Châu Hưng A

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

9/9/2022

7:00 - 16:00

Ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi

10/9/2022

6:30 - 16:30

Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc; Xã Lộc Ninh; Ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

9/9/2022

7:00 - 13:30

Xã An Trạch

10/9/2022

7:00 - 16:30

Ấp Thanh Hải, An Điền, Thuận Điền, Bình Điền, xã Long Điền Tây; Ấp Gò Cát, Long Hà, xã Điền Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

10/9/2022

10:00 - 12:30

Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh

10/9/2022

12:30 - 14:30

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

10/9/2022

13:40 - 15:45

Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh

10/9/2022

14:40 - 16:45

Ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A