Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

7/1/2023

6:30 - 12:00

Ấp Cái Tràm 1, Cái Tràm 2, Phước Thành 1, Phước Thành 2, xã Long Thành, huyện Vĩnh Lợi

7/1/2023

6:30 - 15:00

Đường 23/8 khóm Trà Kha, Trà Kha A, Trà Khứa, Trà Kha B, phường 8

7/1/2023

7:00 - 16:30

Đường Trần Huỳnh (từ ngã 4 Trần Huỳnh - Trần Phú đến ngã 4 Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu), Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu - Trần Huỳnh đến Ẩm thực Trường An 2), phường 7; Đường Hòa Bình (từ ngã 4 Hòa Bình - Trần Phú đến ngã 3 Hòa Bình - Võ Thị Sáu), phường 3, phường 7; Đường Võ Thị Sáu (từ ngã 4 Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến ngã 3 Võ Thị Sáu - 23/8), phường 3, phường 7, phường 8; Khu tập thể phía sau trường Đại học Bạc Liêu cơ sở 1, khóm Trà Kha B, phường 8

8/1/2023

6:00 - 16:30

Đường tránh quốc lộ, KCN Trà Kha, khóm Cầu Sập, phường 8. Ấp Cái Tràm A1, Tân Long, xã Long Thạnh

8/1/2023

7:00 - 10:30

Ấp Tân Tạo, TT Châu Hưng; Ấp Béc Hen Lớn, xã Long Thạnh, KDC Tràng An phường 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

7/1/2023

7:00 - 11:30

TP Bạc Liêu: Đường 23/8 khóm Trà Kha, Trà Kha A, Trà Khứa, Trà Kha B, phường 8. Huyện Vĩnh Lợi: Ấp Cái Tràm 1, Cái Tràm 2, Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, xã Long Thạnh

8/1/2023

6:00 - 16:30

Đường tránh quốc lộ, KCN Trà Kha, khóm Cầu Sập, phường 8. Ấp Cái Tràm A1, Tân Long, xã Long Thạnh

8/1/2023

6:30 - 13:00

Ấp Xẻo Chích, TT Châu Hưng; Xã Châu Thới

8/1/2023

7:00 - 15:30

Ấp Tân Tạo, TT Châu Hưng; Ấp Béc Hen Lớn, xã Long Thạnh

8/1/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, TT Hòa Bình. Ấp Cái Tràm A1, Cái Tràm A2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

7/1/2023

7:00 - 16:30

Ấp Bình Bảo, Bình Tốt , Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Lễ, Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây; Ấp Huê 3, Tường 1, xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam, xã Hưng Phú; Ấp Long Thành, TT Phước Long; Xã Vĩnh Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

7/1/2023

6:30 - 16:30

Ấp Ninh An, Ninh Định, xã Ninh Hòa; Xã Ninh Quới; Ninh Quới A

8/1/2023

5:30 - 16:30

Ấp Ninh An, Ninh Định, xã Ninh Hòa; Xã Ninh Quới; Ninh Quới A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

9/1/2023

8:00 - 9:00

Trạm NTCN Tạ Hoàng Nhiệm

9/1/2023

14:00 - 15:00

Trạm Công ty TNHH MTV SX nước đá Tân Hiệp Phát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

8/1/2023

7:00 - 12:00

TT Hòa Bình; Ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Cây Gừa, 12 xã Vĩnh Hậu A

8/1/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, TT Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh; Ấp Cây Gừa, 12 xã Vĩnh Hậu A

8/1/2023

7:20 - 12:30

Ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B; xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình