Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

9/9/2021

5:30 - 7:30

Đường Cao Văn Lầu, khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát

9/9/2021

8:30 - 10:30

Đường Cao Văn Lầu, khóm Đầu Lộ A, phường Nhà Mát

9/9/2021

10:00 - 12:00

Ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch

9/9/2021

10:00 - 12:00

Đường Cao Văn Lầu, khóm Đầu Lộ A, phường Nhà Mát

9/9/2021

12:30 - 14:30

Đường Cao Văn Lầu, khóm Đầu Lộ A, phường Nhà Mát; Ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành

9/9/2021

14:00 - 16:00

Khu dân cư Thành Đội, phường Nhà Mát

9/9/2021

15:30 - 17:30

Khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát

10/9/2021

6:00 - 10:30

Đường Hoàng Sa (từ ngã 4 Hoàng Sa - Bạch Đằng đến cầu Đê), ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành

10/9/2021

11:30 - 13:30

Khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát

10/9/2021

14:00 - 16:00

Khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát. Khóm 6 phường 2

12/9/2021

5:30 - 10:00

Đường Lê Duẩn (lề bên phải từ ngã 3 Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng đến ngã 4 Lê Duẩn - Cách Mạng) và (từ ngã 4 Lê Duẩn - Cách Mạng đến ngã 3 Lê Duẩn - Hoàng Diệu), Cách Mạng (lề bên phải từ ngã 4 Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã 4 Cách Mạng - Lộc Ninh), Hoàng Diệu, Lộc Ninh (từ ngã 4 Lộc Ninh - Cách Mạng đến ngã 3 Lộc Ninh - Hoàng Diệu), Trần Văn Sớm, Nguyễn Tất Thành (lề bên phải từ ngã 4 Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến Quảng trường Hùng Vương), phường 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

11/9/2021

6:30 - 16:30

Khóm 7, 8, 12, 13 phường Láng Tròn; Xã Phong Thạnh Đông

13/9/2021

6:30 - 15:00

Khóm 2 phường Láng Tròn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

9/9/2021

6:00 - 16:00

Ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh

11/9/2021

5:30 - 16:00

Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2, xã Long Thạnh

11/9/2021

6:00 - 14:00

Ấp Xẻo Chích, TT Châu Hưng; Xã Châu Thới

12/9/2021

5:00 - 16:00

Xã Hưng Hội, Hưng Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

7/9/2021

6:30 - 16:30

Ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây

8/9/2021

6:30 - 8:30

Ấp Phước Thuận, Phước Thuận 1, thị trấn Phước Long. Ấp Phước Thọ Tiền, xã Phước Long

8/9/2021

8:00 - 10:00

Ấp Thọ Hậu, xã Phước Long

8/9/2021

9:30 - 11:30

Ấp Phước Thọ Tiền, xã Phước Long

8/9/2021

11:00 - 13:00

Ấp Phước Thọ Tiền, xã Phước Long

8/9/2021

11:00 - 14:00

Ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông

8/9/2021

12:30 - 14:30

Ấp Phước Thành, xã Phước Long

8/9/2021

13:00 - 15:00

Ấp 1A xã Phong Thạnh Tây A

8/9/2021

13:30 - 15:30

Ấp Huê 3, xã Vĩnh Phú Đông

8/9/2021

15:00 - 16:30

Ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh

8/9/2021

15:30 - 17:30

Ấp 1B xã Phong Thạnh Tây A

9/9/2021

6:30 - 16:30

Ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây

11/9/2021

8:00 - 10:00

Ấp 9 xã Phong Thạnh Tây B

11/9/2021

9:30 - 11:30

Ấp 9C xã Phong Thạnh Tây B

11/9/2021

11:00 - 14:00

Ấp 9C xã Phong Thạnh Tây B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

7/9/2021

6:30 - 11:00

Ấp Cai Giảng, xã Lộc Ninh; Ấp Cây Mét, xã Ninh Thạnh Lợi

7/9/2021

7:00 - 10:15

Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

7/9/2021

7:30 - 9:30

Ấp Ninh Chài, Ninh Lợi, xã Ninh Quới A

7/9/2021

8:00 - 10:15

Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

7/9/2021

9:30 - 11:00

Ấp Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa

7/9/2021

10:30 - 12:00

Ấp Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa

7/9/2021

11:30 - 13:00

Ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa

7/9/2021

12:00 - 13:30

Ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa

7/9/2021

14:00 - 15:30

Ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa

8/9/2021

6:30 - 11:00

Ấp Xẻo Quao, Thống Nhất, Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

8/9/2021

7:00 - 8:30

Ấp Bà Ai II, Cai Giảng, xã Lộc Ninh

8/9/2021

8:30 - 10:00

Ấp Cây Mét, Cai Giảng, xã Ninh Thạnh Lợi.

8/9/2021

10:30 - 12:00

Ấp Chòm Cao, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi

8/9/2021

12:00 - 13:30

Ấp Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi A

8/9/2021

13:30 - 15:00

Ấp Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi A

8/9/2021

14:30 - 16:00

Ấp Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi A

9/9/2021

6:30 - 16:00

Ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc A

9/9/2021

7:00 - 8:30

Ấp Ninh Phước, xã Ninh Hòa

9/9/2021

9:00 - 10:30

Ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới A

9/9/2021

11:00 - 12:30

Ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A

9/9/2021

12:00 - 13:30

Ấp Ninh Lợi, xã Ninh Quới A

10/9/2021

6:30 - 14:00

Ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới A. Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long

11/9/2021

6:30 - 16:30

Ấp Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

7/9/2021

7:00 - 11:30

Ấp 3, 4, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Châu Điền, xã Long Điền Đông A

7/9/2021

7:00 - 14:30

Ấp 3, 4, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Châu Điền, xã Long Điền Đông A

9/9/2021

7:00 - 14:30

Ấp 3 xã Long Điền Đông A

10/9/2021

7:00 - 10:30

Ấp Đại Điền, Hòa 1, xã Long Điền. Ấp Diêm Điền, Huy Điền, Doanh Điền, Gò Cát, Bờ Cảng, xã Điền Hải. Ấp Lập Điền, Thuận Điền, Canh Điền, Vinh Điền, xã Long Điền Tây

10/9/2021

7:00 - 16:30

Ấp Diêm Điền, Bờ Cảng, xã Điền Hải. Ấp Trường Điền, Bửu 2, xã Long Điền Đông

10/9/2021

8:00 - 13:30

Ấp Cái Keo, Minh Thìn, xã An Phúc

10/9/2021

11:00 - 14:30

Ấp Thạnh 2, Hòa Thạnh, xã Long Điền

11/9/2021

7:00 - 16:30

Ấp Chòi Mòi, Long Phú, xã An Phúc

13/9/2021

6:00 - 9:00

Ấp Lung Rong, xã Định Thành A

13/9/2021

6:00 - 13:00

Ấp Gò Cát, xã Điền Hải. Ấp Trường Điền, Cái Cùng, xã Long Điền Đông

13/9/2021

10:00 - 14:00

Ấp Lung Chim, Cây Giá, Chòi Mòi, xã Định Thành. Ấp Long Phú, Cái Keo, Minh Tình, xã An Phúc. Ấp Hòa Phong, xã Định Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

7/9/2021

6:30 - 15:00

Ấp Thạnh Hưng 2, Kế Phòng, Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình

9/9/2021

7:00 - 16:00

Ấp 36, 37, Cá Rô, xã Minh Diệu

10/9/2021

7:00 - 15:00

Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Mới, Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh

11/9/2021

5:30 - 16:00

Ấp Cái Tràm B, Chùa Phật, Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1, Láng Giài, Láng Giài A, thị trấn Hòa Bình. Ấp 13, Cái Tràm, Thống Nhất, Toàn Thắng, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu. Ấp 12, 15, 16, Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A. Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Do Thới, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Vĩnh Tân, Tân Tiến, Vĩnh Hội, Huy Hết, xã Vĩnh Mỹ A. Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh. Ấp 14, 15, An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B. Khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu (khu vực giáp ranh ấp 15 xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình)

12/9/2021

7:00 - 15:00

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình

13/9/2021

7:00 - 16:30

Ấp Nam Hưng, xã Minh Diệu