Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

12/6/2022

6:00 - 16:30

Đường Trần Phú (từ ngã 4 Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến đến ngã 4 Trần Phú - Hòa Bình), Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Trần Phú đến ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt), phường 7; Đường Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã 4 Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt đến ngã 3 Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn), phường 1

13/6/2022

6:30 - 16:30

Nguyễn Công Tộc, Dương Thị Sáu, Nguyễn Thị Mười, Huỳnh Văn Xã, Trần Văn Tất, Châu Văn Đặng, Phan Thị Phép, Đinh Thị Tùy, Lưu Hòa Nghĩa, Hồ Minh Luông, Nguyễn Văn Uông, phường 1

14/6/2022

6:00 - 16:30

Khóm Trà Kha, Trà Khứa, phường 8

14/6/2022

6:30 - 14:30

Khóm 1, phường 1; Khóm Trà Khứa, phường 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

13/6/2022

6:00 - 16:30

Khóm 4 phường Hộ Phòng, TX Giá Rai. Ấp Cây Giang, Cây Giang A, xã Long Điền, huyện Đông Hải. Ấp 3, 4 xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

12/6/2022

6:00 - 16:30

TT Châu Hưng; Xã Châu Thới

12/6/2022

11:00 - 16:30

Ấp Xẻo Chích, TT Châu Hưng; Xã Châu Thới

14/6/2022

7:00 - 11:00

Ấp Gia Hội, Nhà Thờ, xã Hưng Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

13/6/2022

6:00 - 16:30

Ấp Nội Ô, Long Đức, thị trấn Phước Long

14/6/2022

6:00 - 13:00

Ấp Nội Ô, Long Thành, thị trấn Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

14/6/2022

6:30 - 15:00

Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, xã Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

13/6/2022

7:00 - 14:00

Ấp Diêm Điền, xã Điền Hải; Ấp Bửu 2, Bửu 1, Trường Điền, xã Long Điền Đông

13/6/2022

7:00 - 16:00

Ấp Thạnh Trị, Rạch Rắn, Cây Dương, Hòa 2, Thạnh 1, Thạnh 2, Công Điền, xã Long Điền

13/6/2022

8:00 - 10:00

Trạm Công ty TNHH thủy sản Ngọc Hải

14/6/2022

7:00 - 13:00

Xã Định Thành A

14/6/2022

10:00 - 13:00

Ấp Cây Gian, Cây Gian A, xã Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

13/6/2022

7:30 - 9:30

NTTS Tạ Quốc Minh

13/6/2022

10:00 - 12:30

NTTS Hoàng Văn Trường

13/6/2022

14:00 - 16:00

XX Huỳnh Văn Luận

14/6/2022

7:00 - 12:00

Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

14/6/2022

7:30 - 9:30

Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu

14/6/2022

9:30 - 13:30

Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu

14/6/2022

13:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh