Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

12/11/2021

6:30 - 16:30

Khóm 4, 5 phường 2

14/11/2021

6:30 - 16:30

Ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông

15/11/2021

6:00 - 16:30

Ấp Giồng Giữa A, Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông

15/11/2021

12:30 - 16:30

Đường số 4, đường số 6, đường số 8 (lề bên phải từ ngã 4 đường số 8 - đường số 11 đến ngã 4 đường số 8 - đường 19), đường số 13 (từ ngã 3 đường số 13 - đường số 4 đến ngã 4 đường số 13 - đường số 8), đường số 15 (từ ngã 3 đường 15 - đường số 4 đến ngã 4 đường số 15 - đường số 8), đường số 17 (từ ngã 3 đường số 17 - đường số 4 đến ngã 4 đường số 17 - đường số 8), đường số 19 (từ ngã 3 đường số 19 - đường số 4 đến ngã 4 đường số 19 - đường số 8) KDC Tràng An, phường 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

13/11/2021

6:30 - 17:00

Khóm 2 phường Hộ Phòng; Ấp 3A xã Tân Phong; Ấp 3, 20 xã Phong Thạnh A; Ấp 25 xã Phong Thạnh; Xã Phong Thạnh Tây

14/11/2021

6:00 - 15:00

Khóm 1, 4 phường Hộ Phòng; Ấp Đầu Lá, Cây Dương, xã Long Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

11/11/2021

6:30 - 14:30

Ấp 10, Vĩnh Bình A, Huê 2B, Tường 3A, Tường 3B, Vĩnh Đông, xã Vĩnh Thanh

11/11/2021

6:30 - 16:30

Ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây

15/11/2021

6:30 - 15:30

Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A, xã Vĩnh Phú Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

12/11/2021

6:00 - 16:00

Ấp Đầu Sấu Đông, Bình Dân, xã Lộc Ninh; Ấp Bà Gồng, Bà Hiên, thị trấn Ngan Dừa; Xã Ninh Hòa, Ninh Quới, Ninh Quới A; Ấp Ninh Chài, xã Ninh Quới A

12/11/2021

6:30 - 10:00

Ấp Ninh Lợi, Ninh Thành, xã Ninh Quới A

12/11/2021

9:00 - 12:30

Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, xã Ninh Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

12/11/2021

7:00 - 15:30

Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền, xã Long Điền Đông A

14/11/2021

6:30 - 16:00

Cty CP HT4

14/11/2021

7:00 - 9:30

Ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông

14/11/2021

10:00 - 12:30

Ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông

15/11/2021

7:00 - 11:30

Ấp Bửu Đông, Bửu 1, Bửu 2, xã Long Điền Đông

15/11/2021

7:00 - 16:30

Ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

12/11/2021

6:30 - 11:30

Ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu

12/11/2021

6:30 - 14:30

Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh

12/11/2021

12:30 - 16:00

Ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A

13/11/2021

6:30 - 11:30

Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu; Ấp 12, 15, 16 xã Vĩnh Hậu A; Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh

13/11/2021

6:30 - 16:30

Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu; Ấp 12, 15, 16 xã Vĩnh Hậu A

15/11/2021

7:00 - 16:00

Ấp Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2, xã Vĩnh Mỹ B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

14/11/2021

6:00 - 11:00

Xã Hưng Hội, Hưng Thành