Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

17/1/2023

7:00 - 17:00

KP 1, 4 phường 8; KP 3 phường Phú Tân

17/1/2023

7:00 - 17:00

Chợ phường 3

18/1/2023

7:00 - 17:00

Ấp Phú Dân, xã Phú Hưng; KP 2 phường Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

17/1/2023

7:30 - 11:00

Ấp 5 xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

17/1/2023

7:30 - 11:30

Ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa; Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh

17/1/2023

8:00 - 11:30

Ấp 5 xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

17/1/2023

13:00 - 17:00

Ấp 2, 3 xã An Bình Tây; Ấp 5 xã An Phú Trung

18/1/2023

7:30 - 11:00

Ấp 3 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

18/1/2023

7:30 - 11:30

Ấp Nhơn Hưng, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri

18/1/2023

13:00 - 17:00

KP 2 thị trấn Ba Tri; Ấp 1, 2 xã Bảo Thuận; Ấp Phước Thới, Phước Thạnh, xã Phước Ngãi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

17/1/2023

8:00 - 16:00

Ấp Bình Đông, xã Hương Mỹ; Ấp Phú Hữu, Nhuận Trạch, Long Trạch, xã Cẩm Sơn

18/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Lộc Thượng, Phú Đông, xã An Định; Ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội; Ấp Phú Quới, xã Tân Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

17/1/2023

8:00 - 11:00

NTCN Võ Văn Lương, xã Bình Thới

17/1/2023

8:00 - 13:00

Ấp 2, 3 xã Thạnh Phước; Ấp Phú Mỹ, xã Phú Vang

17/1/2023

8:00 - 17:00

NTCN Võ Thành Công, xã Phú Long; NTCN Nguyễn Văn Nguyễn, xã Thạnh Phước

17/1/2023

13:00 - 17:00

NTCN Nguyễn Thị Thoa 3, xã Định Trung; NTCN Nguyễn Ngọc Trí, xã Thạnh Trị; Cơ sở Hồ Thị Trang, xã Thạnh Trị

18/1/2023

8:00 - 11:00

NTCN Kiều Duy Cường, xã Phú Long

18/1/2023

13:00 - 17:00

NTCN Lê Văn Giàu, xã Bình Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

17/1/2023

7:00 - 12:00

Ấp An Hòa, xã An Thuận; Ấp Thạnh Thới B, Thạnh Thới Đông, xã Thạnh Hải

17/1/2023

8:00 - 11:00

CS cưa xẻ gỗ Lê Văn Sơn, ấp Thạnh Hòa B, TT Thạnh Phú; CSNT Trần Văn Rành, ấp An Hòa, xã An Nhơn; CSNT Lê Văn Tri, ấp An Bình, xã An Nhơn

17/1/2023

13:00 - 17:00

DNTN Chí Cường, ấp An Hòa, xã An Nhơn

17/1/2023

13:00 - 17:00

Ấp An Bình, An Phú xã An Qui; Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong

18/1/2023

8:00 - 11:00

CSNT Nguyễn Văn Út ấp An Định xã An Nhơn

18/1/2023

13:00 - 17:00

CSNT Lê Thị Đe; CSNT Hồ Văn Nghiệp, ấp An Hòa, xã An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phước Hòa, Phước Hậu, xã An Phước; Ấp Long Hòa, Hòa An, Hòa Long, xã Giao Long; Ấp Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn; Ấp Tân Phong Ngoại, xã Tân Thạch; Ấp 7 xã An Khánh

18/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp 7 xã An Khánh

19/1/2023

8:00 - 16:00

Ấp Phước Thành, xã Phước Thạnh

19/1/2023

10:00 - 12:00

Ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy

   

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

18/1/2023

9:00 - 17:00

Ấp 1 xã Hưng Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

17/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Hiệp, Phú Hòa, Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình; Ấp Long Vinh, Long Huê, xã Long Thới

17/1/2023

9:00 - 11:00

Ấp Vĩnh Lộc, Phú Hiệp, Phú Hòa, Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

17/1/2023

8:00 - 16:00

Ấp Tân Đức A, xã Tân Bình; Ấp Khánh Thạnh, Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân

18/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp Hòa Thuận 1, Hòa Phước, xã Hòa Lộc; Ấp Cầu Cống, xã Nhuận Phú Tân