Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

5/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 2B xã Nhơn Thạnh

5/11/2021

13:00 - 17:00

Khu phố 1, 8 phường Phú Khương

6/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 1, 6, 7, 8 phường Phú Khương

7/11/2021

7:00 - 17:00

Đường Nguyễn Đình Chiểu từ cầu Cá Lóc đến hẻm chùa Vạn Quốc, Lộ Thầy Cai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

5/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Long, Phú Thạnh, xã Phú Ngãi; Ấp 3 xã An Đức

6/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Đức Tây, xã Vĩnh An; Ấp 2 xã An Bình Tây

6/11/2021

7:00 - 17:00

Bệnh viện Ba Tri; Cty TNHH Thực phẩm Vạn Đức xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri; Cty TNHH CoCoBest VietNam xã Tân Mỹ huyện Ba Tri; Năng lượng Bảo Nguyên KP 2 thị trấn Ba Tri; Nuôi tôm Nguyễn Hoàng Sơn xã Tân Xuân huyện Ba Tri

7/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Hội, thị trấn Ba Tri; Ấp 5, 6 xã An Bình Tây; Ấp 1, 2 xã An Ngãi Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

5/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Viên, xã Thành Thới B

6/11/2021

7:00 - 12:00

Xã Ngãi Đăng, Tân Trung, Minh Đức, Hương Mỹ

6/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Quới Đông A, Tân Quới Đông B, Tân Quới Tây A, Tân Quới Tây B, xã Minh Đức; Ấp Thạnh Tây, xã Hương Mỹ

7/11/2021

7:00 - 9:00

Ấp Tân Viên, xã Thành Thới B

7/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Thạnh, An Hóa, xã Bình Khánh

7/11/2021

8:00 - 11:00

Ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh

7/11/2021

10:00 - 13:00

Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội

7/11/2021

12:00 - 15:00

Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội

7/11/2021

14:00 - 17:00

Khu phố 2, 5 thị trấn Mỏ Cày

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

6/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 6 xã Bình Thắng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

5/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Ngãi B, xã An Thạnh; Ấp An Bình, xã An Nhơn

6/11/2021

7:00 - 17:00

Lưới điện trung áp NR Tân Phong Đại Điền Phú Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

5/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Hòa An, Hòa Long, xã Giao Long; Ấp Tiên Đông, xã Tiên Long; Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

6/11/2021

7:00 - 18:00

Xã Thành Triệu, Phú Túc; Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định

7/11/2021

8:00 - 16:00

Ấp Thanh Bình, Thạnh Hưng xã Tường Đa; Ấp An Hòa xã An Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

6/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 1 xã Tân Hào; Ấp 3, 4 xã Bình Hòa; Ấp 6 thị trấn Giồng Trôm

7/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 6 thị trấn; Khu phố 2, 3 thị trấn; Xã Phong Nẫm; Ấp Căn Cứ xã Mỹ Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

3/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Sơn Châu, Sơn Phụng, xã Sơn Định; Ấp Hòa Thuận, Phú Hòa, xã Vĩnh Bình

5/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa; Ấp Sơn Châu, xã Sơn Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

5/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bến Xoài, xã Nhuận Phú Tân

6/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Ông Cốm, Ông Thung, Xốm Cối, xã Thạnh Ngãi

7/11/2021

12:00 - 17:00

Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình; Ấp Tân Đức A, xã Tân Thành Bình