Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

15/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An

16/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình Thành, xã Bình Phú. Công ty Tinh dầu thực vật MeKong; DNTN Minh Thanh; DNTN Đại Phát Tài

16/10/2021

11:00 - 17:00

KP Bình Khởi, phường 6

16/10/2021

13:00 - 17:00

KP Bình Lợi, phường 6

17/10/2021

7:00 - 17:00

Đường Nguyễn Thị Định từ KDC Hiệp Hòa Phát đến ngã ba Phú Hưng; Lộ Bờ Đắp, Lộ Thầy Cai. Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

17/10/2021

11:00 - 17:00

Ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An

17/10/2021

13:00 - 17:00

Khu phố 2 phường 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

14/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Ninh, Thạnh Hải, xã Bảo Thạnh

15/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 8 xã Bảo Thạnh. Ấp Tân Hòa, xã Tân Thủy. Ấp Phú Long, xã Phước Ngãi

16/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 5, 6 xã An Đức, huyện Ba Tri

17/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 5, 6 xã An Đức, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

13/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Đông Thượng, xã Bình Khánh

14/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thị xã Hương Mỹ. Ấp Nhuận Trạch, Long Trạch, xã Cẩm Sơn

15/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Đông, xã An Định

16/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thới Đức, Thới Khương, xã Thành Thới A. Ấp Thới Hòa, xã An Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

15/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị. Ấp Rạch Gừa, xã Phú Long

15/10/2021

15:00 - 17:00

Khách hàng Trần Hữu Nhanh, xã Đại Hòa lộc

16/10/2021

5:00 - 18:45

Toàn huyện Bình Đại trừ các xã Tam Hiệp, Long Hòa, Long Định, Châu Hưng, Phú Thuận, Thới Lai, Vang Quới Tây, Vang Quới Đông

16/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 5, 6 xã Bình Thắng. Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức

17/10/2021

15:00 - 18:00

Khách hàng NTCN Trần Hữu Nhanh, xã Đại Hòa Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

13/10/2021

7:00 - 12:00

Ấp An Hoà, xã An Thuận

13/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Trị Thượng, Thạnh Mỹ, Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng

13/10/2021

13:00 - 17:00

Ấp An Bình, xã An Thạnh

14/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Giao Hoà B, Giao Hoà, Giao Hiệp, Giao Tân, xã Giao Thạnh

15/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Giao Thạnh, xã Giao Thạnh

17/10/2021

6:00 - 18:00

Xã An Nhơn, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải, Mỹ Hưng, Quới Điền, Hòa Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

13/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tiên Đông, xã Tiên Long. Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

14/10/2021

13:30 - 16:00

Ấp Phước Hòa, xã Thành Triệu. Ấp, Phú Phong, xã Quới Thành

15/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 2, 3, Phước Thành, Phước Hậu, Phước Tân, xã Tam Phước

17/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 4; ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành. Ấp Tân Huề Tây, xã Tân Thạch. Ấp 5, 6A, 6B, 7, An Phú, An Thới A, xã An Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

14/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bình Hòa

14/10/2021

7:00 - 17:00

Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 24 nhánh rẽ Bình Tiên 1

15/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 7 xã Tân Lợi Thạnh. Ấp 3 xã Hưng Nhượng. Ấp 8 xã Sơn Phú. Ấp 2B xã Nhơn Thạnh

16/10/2021

7:00 - 17:00

Xã Phong Nẫm, ấp Căn Cứ, ấp Chợ xã Mỹ Thạnh, ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Lương Hòa, xã Lương Quới, Châu Hòa, Bình Hòa, ấp 5 Thị Trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

13/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Đông Nam, Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành

14/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Chợ, ấp Cống, xã Phú Phụng

15/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Sơn Long, xã Sơn Định

16/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ Sơn Tây, Phú Hiệp, Lân Đông, Lân Tây, Lân Bắc, xã Phú Sơn. Ấp An Qui, Quân An, Tân Thạnh, An Hòa, Hòa An, Tân An, xã Long Thới. Ấp Vĩnh Bắc, Tây Lộc, Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành. Ấp Tân Thạnh, Thanh Tân, xã Tân Thiềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

13/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Đông Trị, xã Thành An

14/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Gia Thạnh, xã Thạnh Ngãi. Ấp Chợ Mới, Ông Thung, xã Thạnh Ngãi

15/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Đông Thuận, xã Thành An

16/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân