Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

17/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp 2, 3 xã Sơn Đông

17/5/2022

13:00 - 17:00

Ấp 3 xã Sơn Đông

18/5/2022

7:30 - 17:00

Khu phố 3 phường 8; Ấp 3 xã Sơn Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

17/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp 9 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

17/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Thiện, xã Thành Thới B; Ấp Thới Đức, Thới Khương, xã Thành Thới A; Ấp An Vĩnh, xã Đa Phước Hội

18/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thới Đức, Thới Khương, xã Thành Thới A; Ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

16/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 5, 6, 7, 8 xã Lộc Thuận; Ấp Phú Mỹ, xã Phú Vang; Ấp Cả Đuối, xã Định Trung

17/5/2022

9:00 - 17:00

Ấp Bình Chiến, Bình Thuận, TT Bình Đại; Ấp Vinh Xương, xã Vang Quới Đông; Ấp Việt Giữa, xã Thới Lai

18/5/2022

8:00 - 17:00

Khách hàng Hoàng Ngọc Minh, xã Đại Hòa Lộc

18/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thới An, xã Thới Thuận

18/5/2022

9:00 - 17:00

Khách hàng Lê Văn Trung, xã Bình Thắng

18/5/2022

10:00 - 11:00

Ấp Bình Hòa, TT Bình Đại

18/5/2022

13:50 - 14:50

NTCN Võ Thành Hoàng 6, xã Đại Hòa Lộc

18/5/2022

15:00 - 15:30

Ấp 4, Việc Giữa, xã Thới Lai

18/5/2022

15:30 - 16:30

Ấp Chợ, xã Thới Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

16/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hòa B, TT Thạnh Phú

17/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Quí B, xã Bình Thạnh; Ấp Thạnh Hòa B, TT Thạnh Phú

18/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Xương Thới III, xã Thới Thạnh; Ấp Thạnh Khương A, xã Mỹ Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp An Hòa, Hòa Thanh, xã An Hiệp; Ấp Phước Hòa, Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp Phước Thành, xã Tam Phước; Ấp Phú Xuân, xã Phú Đức; Ấp Phú Khương, Phước Hưng, Phú Xuân, Phú Lễ, xã Phú Túc

17/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc; Ấp Phước Hòa, Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định; Ấp Tân Bắc, Tân Nam, xã Tân Phú

18/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Định, Phú Hội, xã Phú Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

16/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 4 xã Tân Lợi Thạnh; Ấp Tân Phước, xã Tân Thanh; Ấp 1 xã Bình Hòa

17/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 4 xã Lương Phú

18/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 4 xã Phước Long; Ấp 2 xã Thuận Điền; Ấp Bình Đông, xã Bình Thành; Ấp 2 xã Long Mỹ; Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới

18/5/2022

8:00 - 17:00

Cty TNHH MTV Tiến Phát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

16/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đông Nam, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

17/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành

18/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

17/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thanh Bình 2, xã Tân Thành Bình

18/5/2022

7:30 - 13:00

Ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân