Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

14/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 1,3 xã Sơn Đông

15/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng. Ấp 2A, 2B xã Nhơn Thạnh

15/9/2021

13:00 - 17:00

Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

16/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình Thành, xã Bình Phú. Ấp 1, 2 xã Sơn Đông

17/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình Thành, xã Bình Bình

17/9/2021

13:00 - 17:00

Khu phố 1 phường Phú Tân. Khu phố 3 phường Phú Khương

18/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 2 xã Phú Nhuận

19/9/2021

7:00 - 17:00

Bên phải đường Đồng Khởi từ trường Nguyễn Đình Chiểu đến TTVH tỉnh; Đường 30/4 phường An Hội; UB TP Bến Tre

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

16/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 2, ấp 3 xã Bảo Thuận

16/9/2021

13:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bảo Thuận

17/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Thuận, xã An Bình Tây. Ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa. Ấp An Định 2, xã An Ngãi Trung. Ấp Tân Thành, xã Tân Thủy

18/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 8, ấp 9 xã An Đức. Ấp An Bình, xã An Hiệp. Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An

18/9/2021

7:00 - 17:00

Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Phi Sơn, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

18/9/2021

7:00 - 17:00

Khách hàng Công ty CP thủy sản và thương mại Thuận Phước, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

18/9/2021

7:00 - 17:00

Khách hàng Công ty CP XNK Lâm thủy sản Bến Tre, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

18/9/2021

7:00 - 17:00

Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Nhỏ, xã An Thủy, huyện Ba Tri

18/9/2021

7:00 - 17:00

Khách hàng Cơ sở sản xuất nước đá Quang Thanh, xã An Thủy, huyện Ba Tri

18/9/2021

7:00 - 17:00

Khách hàng Trần Minh Ngọc, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

19/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 1 xã An Ngãi Trung, xã An Ngãi Tây, xã Tân Hưng

19/9/2021

7:00 - 17:00

Khách hàng Công ty TNHH Tỷ Thành, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

19/9/2021

7:00 - 17:00

Khách hàng CN Cty CP Thủy đặc sản - Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

19/9/2021

7:00 - 17:00

Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Quốc Huy, Huỳnh Trí Đức, xã An Đức, huyện Ba Tri

19/9/2021

7:00 - 17:00

Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Trung Liêm, xã An Đức, huyện Ba Tri

19/9/2021

7:00 - 17:00

Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Ngọc Phúc, xã An Đức, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

14/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Hóa, xã Bình Khánh. Ấp Phú Đông, xã An Định. Ấp Bình Phú, xã Cẩm Sơn

15/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Thạnh, xã Bình Khánh

16/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Phước, An Hòa, xã An Thới. Ấp Phú Đông Thượng, xã Bình Khánh. Ấp An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội

17/9/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 7 thị trấn Mỏ Cày. Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định. Ấp Phú Quới, xã Tân Hội

18/9/2021

7:00 - 17:00

Xã Tân Hội. Ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

15/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 2 xã Thạnh Trị. Ấp 5, 6, 7, 8 xã Lộc Thuận. Ấp 5 xã Định Trung. Ấp Phú Mỹ, Phú Hòa, xã Phú Vang

15/9/2021

8:00 - 8:50

Khách hàng NTCN Trần Văn Hừng, xã Định Trung

15/9/2021

9:00 - 9:50

Khách hàng Công ty CP Anfoods, xã Thạnh Phước

15/9/2021

10:00 - 11:00

Khách hàng NTCN Lê Phước Lập, xã Bình Thắng

15/9/2021

13:00 - 13:40

Khách hàng NTCN Lê Nguyễn Phục Hưng, xã Bình Thắng

15/9/2021

13:50 - 14:30

Khách hàng NTCN Phan Thị Kim Liên, xã Bình Thắng

15/9/2021

14:40 - 15:20

Khách hàng NTCN Đỗ Văn Việt, xã Bình Thắng

15/9/2021

15:30 - 16:30

Khách hàng Cơ sở Hiệp Phát, xã Bình Thắng

16/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 7 xã Thạnh Phước. Ấp Long An, Long Nhơn, xã Long Hòa. Ấp Long Phú, xã Long Định. Ấp 7 xã Vang Quới Tây

16/9/2021

8:00 - 8:50

Khách hàng NTCN Huỳnh Thanh Dũng 3, xã Đại Hòa Lộc

16/9/2021

9:00 - 9:50

Khách hàng NTCN Trần Thanh Trường, xã Đại Hòa Lộc

16/9/2021

10:00 - 11:00

Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Ngọc Xuyến, xã Đại Hòa Lộc

16/9/2021

13:00 - 13:40

Khách hàng NTCN Lê Văn Hồng, xã Đại Hòa Lộc

16/9/2021

13:50 - 14:30

Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thoa, xã Định Trung

16/9/2021

14:40 - 15:20

Khách hàng NTCN Phạm Thị Tài, xã Bình Thới

16/9/2021

15:30 - 16:30

Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Oanh, xã Định Trung

17/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Vinh Trung, Vinh Xương, xã Vang Quới Đông. Ấp 4 xã Phú Vang. Ấp 3 xã Thạnh Trị

18/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng. Ấp Phú Mỹ, xã Phú Thuận. Ấp 6 xã Bình Thắng. Ấp Ao Vuông, xã Phú Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

14/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Khương, xã Mỹ An

15/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Hòa, xã Mỹ An

16/9/2021

7:00 - 12:00

Ấp Bình Khánh, xã Phú Khánh

16/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Trị Thượng, xã Mỹ Hưng

17/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Long Phụng, xã Phú Khánh

19/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phủ, xã Tân Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/9/2021

8:00 - 16:00

Ấp 2, 3, Phước Thành, Phước Hậu, Phước Tân, xã Tam Phước. Ấp Phước Thành, xã Phước Thạnh

15/9/2021

8:00 - 13:00

Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy. Ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh. Ấp Phước Hậu, xã An Phước

15/9/2021

8:00 - 16:00

Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy. Ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh. Ấp Phước Hậu, xã An Phước

17/9/2021

8:00 - 16:00

Ấp Hữu Chiến, xã Hữu Định. Khu phố 2, 4 thị trấn Châu Thành. Ấp 6B xã An Khánh

19/9/2021

8:00 - 16:00

Ấp Tiên Tây Vàm, Tiên Đông Thượng; ấp Chánh Đông, ấp Chánh, xã Tiên Thủy. Ấp Phú Thành, Phú Hòa, xã Quới Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

15/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Chợ, Căn Cứ, Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh

15/9/2021

7:00 - 17:00

Cty CP Muối & Thương mại Bến Tre

16/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 5 xã Long Mỹ. Ấp Phú Thuận, xã Châu Hòa. Ấp 11 xã Tân Hào. Ấp 4 xã Thuận Điền. Ấp 3, 5 xã Lương Hòa. Ấp 5 xã Thạnh Phú Đông

17/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bình Hòa. Ấp 5 xã Lương Hòa. Ấp 3 xã Thuận Điền. Ấp 2, 3 xã Hưng Phong

18/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 14 xã Tân Hào

18/9/2021

7:00 - 17:00

Cty TNHH Tâm Furniture, Khách hàng Phạm Văn Hê, Khách hàng Vũ Văn Tuấn, DNTN Song Phương

19/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 4, 5, 6 xã Sơn Phú. Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

14/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Đông Nam, Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành

15/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Hòa Thạnh, Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa. Ấp Chợ, ấp Cống xã Phú Phụng

16/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Phú, Phú Thới, Sơn Long, xã Sơn Định

17/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Hưng Nhơn, Đại An, xã Hòa Nghĩa. Ấp Hòa Thọ, xã Vĩnh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

14/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Thuận, Tân An, xã Tân Bình

15/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Gia Thạnh, xã Thạnh Ngãi. Ấp Tân Thuận Trong, xã Tân Phú Tây

16/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Giồng Đắc, Giồng Trâm, Trung Xuân, Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân. Ấp Phú Xuân, xã Hưng Khánh Trung A

18/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân

19/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Long 3, xã Tân Thành Bình