Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

17/9/2022

7:30 - 17:00

Đường lộ vành đai phường Phú Tân; Ấp 2, 3 xã Phú Nhuận

18/9/2022

7:00 - 18:00

Khu vực chợ phường 7; Đường Âu Cơ, đường tỉnh 887 từ cầu Mỹ Hóa đến vòng xoay Mỹ Thạnh An

18/9/2022

7:30 - 11:30

KP 2, 3, 6, 7 phường Phú Khương; KP 1, 2, 3 phường 7; ấp Bình Công, xã Bình Phú

18/9/2022

13:00 - 17:00

Ấp Bình Công, Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú. Nhà hàng Đồng Khởi 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

17/9/2022

7:30 - 17:00

KP 3, 4 thị trấn Ba Tri; Ấp 6 xã Bảo Thạnh; Ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh; Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh; Ấp 6 xã An Ngãi Trung; Ấp Phú Long, xã Phước Ngãi; Ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây

18/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp 6 xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

17/9/2022

8:00 - 17:00

Xã Minh Đức

18/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thới Đức, xã Thành Thới A; Ấp Bình Đông, Mỹ Đức, Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ; Ấp Phú Hữu, xã Cẩm Sơn

19/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp An Thới, thị trấn Mỏ Cày; Ấp An Lợi, An Thuận, xã An Thới; Ấp Thới Đức, Thới Khương, xã Thành Thới A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

17/9/2022

7:00 - 17:00

Xã Thới Thuận; Ấp 1, 7 xã Thạnh Phước; Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức

19/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Lộc Sơn, Lộc Thới, Lộc Hòa, Lộc Thành, xã Lộc Thuận

19/9/2022

8:20 - 9:00

NTCN Phan Thị Thu Thủy, xã Thừa Đức

19/9/2022

9:20 - 10:00

NTCN Lê Văn Hiền, xã Thanh Phước

19/9/2022

10:20 - 11:00

NTCN Nguyễn Đình Hùng, xã Thạnh Trị

19/9/2022

13:45 - 14:30

Ấp 7, 8 xã Lộc Thuận

19/9/2022

15:00 - 16:00

NTCN Nguyễn Văn Rê, xã Thạnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

17/9/2022

7:30 - 11:00

Ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh

17/9/2022

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh

19/9/2022

7:30 - 11:00

Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong; Ấp Thạnh An, Thạnh Thới Đông, xã Thạnh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/9/2022

7:00 - 18:00

Xã Giao Long; An Hóa; KP 1 thị trấn Châu Thành; Ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã An Phước

19/9/2022

9:00 - 17:00

Ấp Phước Hựu, xã Tam Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

17/9/2022

8:00 - 17:00

KP 3 - ấp 6 thị trấn Giồng Trôm

19/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp 5 xã Hưng Nhượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

17/9/2022

7:30 - 18:00

Xã Vĩnh Bình; Ấp Sơn Lân, Sơn Phụng, Tân Thới, Tân Phú, Sơn Long, Long Lân, xã Sơn Định; Ấp Phụng Đức, xã Phú Phụng; Ấp Lân Bắc, Phú Hiệp, xã Phú Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

17/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân An, xã Tân Bình

19/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân