Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

19/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp 2, 3 xã Sơn Đông

19/7/2022

13:00 - 17:00

KP 4, 5 phường Phú Khương

20/7/2022

7:30 - 17:00

KP 2 phường Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

19/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Quới, An Nhơn, Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An; Ấp 6 xã An Bình Tây

19/7/2022

7:30 - 17:00

Quán ăn Huỳnh Văn Trí xã Vĩnh An; Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Đen xã Vĩnh An; Công ty Việt Úc xã Bảo Thuận

20/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Quí, xã An Hòa Tây; Ấp Bến Vựa, xã Vĩnh Hòa; Ấp 4 xã Tân Thủy; Ấp 2, 3 xã Mỹ Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

19/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng

20/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội; ấp Phước Tân, Phước Hảo, xã Bình Khánh; ấp Định Hưng, xã Định Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

18/7/2022

8:00 - 17:00

 Ấp Bến Cát xã Định Trung

19/7/2022

8:00 - 9:00

NTCN Nguyễn Thanh Quang, xã Phú Long

19/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Chợ, Giồng Hổ, xã Thới Lai; Ấp Rạch Gừa, xã Phú Long

19/7/2022

9:10 - 10:00

Khách hàng Bùi Văn Lộc, xã Lộc Thuận

19/7/2022

10:10 - 11:00

NTCN Trần Văn Đạt, xã Định Trung

19/7/2022

13:00 - 14:00

NTCN Trần Tấn Công, xã Bình Thới

19/7/2022

14:10 - 15:00

NTCN Huỳnh Văn Hạnh, xã Thạnh Phước

20/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

19/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Hội A, B xã An Thuận

20/7/2022

7:30 - 11:00

CSNT Lê Thị Yến ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải; CSSX KD Phạm Văn Hải ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải

20/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Hòa, xã An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/7/2022

8:30 - 12:30

Ấp 2, Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn; ấp Tân Phong Ngoại, xã Tân Thạch

19/7/2022

8:00 - 12:00

Ấp Phú Long, Phú Ninh, Phú Hội, xã Phú Đức

20/7/2022

8:00 - 12:00

Ấp Chợ, Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu; ấp Phú Hòa, xã Phú Túc

20/7/2022

13:00 - 17:00

Ấp Chợ, Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu; ấp Phú Hòa, xã Phú Túc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

18/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Phước Long; Ấp 1A, 2A xã Thạnh Phú Đông

19/7/2022

8:00 - 17:00

KP 1, 2 Thị trấn

20/7/2022

8:00 - 17:00

KP 3 Thị trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

18/7/2022

8:30 - 17:00

Ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành

19/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Thới, xã Sơn Định; Ấp An Thạnh, xã Long Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

18/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đông Thuận, xã Thành An

19/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Hòa Thuận, Hòa Phước, xã Hòa Lộc

20/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân