Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

19/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Dân, xã Phú Hưng; Khu phố 2 phường Phú Tân

20/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 1 phường Phú Tân; Ấp 1 xã Sơn Đông; Ấp 2, 3 xã Phú Nhuận

21/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 1 phường Phú Tân; Ấp 1 xã Sơn Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

19/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 6 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

20/11/2021

7:00 - 17:00

KP 6 thị trấn Ba Tri; Ấp 5 xã Bảo Thạnh; Ấp An Bình, xã An Hòa Tây; Ấp 1, 2 xã Phú Lễ; Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh; Ấp 1 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

21/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Giồng Trôm, Giồng Sao, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

19/11/2021

7:00 - 10:00

Ấp Tân Lộc, xã Tân Hội

19/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Phước, xã An Thới; Ấp Phú Lộc Thượng, Phú Lộc H, xã An Định

19/11/2021

12:00 - 16:00

Ấp Tân Hậu, xã Tân Trung

20/11/2021

7:00 - 17:00

Trạm chuyên dùng khách hàng (chỉ mất điện Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù lao Minh)

20/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 7 thị trấn Mỏ Cày Nam; Ấp Phú Quới, xã Tân Hội; Ấp Nhuận Trạch, Long Trạch, Phú Hữu, xã Cẩm Sơn

21/11/2021

7:00 - 13:00

Trạm chuyên dùng khách hàng (chỉ mất điện Công ty Cocovina)

21/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

19/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long; Ấp Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, xã Thới Thuận; Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức; Ấp 3 xã Bình Thới

20/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Lộc Thới, xã Lộc Thuận; Ấp Long An, Long Hưng, Long Thạnh, xã Long Hòa; Ấp 6 xã Bình Thắng; Ấp Long Quới, Long Hội, Long Hòa 1, xã Long Định

21/11/2021

7:00 - 18:00

Thị trấn Bình Đại; Toàn xã Phú Long, Định Trung, Bình Thới, Bình Thắng, Thừa Đức (trừ ấp Thừa Lợi)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

20/11/2021

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/11/2021

8:00 - 17:00

Khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn

21/11/2021

7:00 - 18:00

Ấp Long Hòa, xã Giao Long; Ấp Phước Hòa, Phước Hậu, xã An Phước; Xã Quới Sơn; KCN Giao Long; Ấp Thạnh Hựu, Phước Tân, Phước Hựu, xã Tam Phước; Khu phố 1, 2, 3, 4 thị trấn Châu Thành; Xã Tân Thạch; Xã Tiên Long; Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy

21/11/2021

7:00 - 18:00

Công ty Đông Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

19/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 9 xã Hưng Lễ; Ấp 1 xã Tân Hào; Ấp 6 thị trấn Giồng Trôm; Ấp 3, 4 xã Bình Hòa

21/11/2021

7:00 - 17:00

Xã Phong Nẫm; Ấp Căn Cứ, ấp Chợ xã Mỹ Thạnh; Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Lương Hòa; Ấp 3 xã Lương Quới; Ấp Phú Thuận xã Châu Hòa

21/11/2021

7:00 - 17:00

Xã Sơn Phú, Phước Long, Hưng Phong, Thuận Điền, Lương Phú; Ấp 4, 5, 6 xã Mỹ Thạnh; Ấp 6 xã Lương Hòa; Ấp 1, 2, 3 xã Long Mỹ; Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

21/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

19/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân; Ấp Sùng Tân, xã Tân Thanh Tây

20/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân; Ấp Tân Nhơn, Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A

21/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung