Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

19/11/2022

7:00 - 17:00

KP 1 phường Phú Tân; Ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành

19/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Hào, Phú Tự, Phú Hữu, xã Phú Hưng

19/11/2022

9:00 - 17:00

KP 1 phường Phú Tân; Ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành

19/11/2022

13:00 - 17:00

Trạm 3x37.5 kVA Trần Hoàng Nhân

20/11/2022

8:00 - 11:00

Trạm 37.5 kVA trạm Phú Khánh Drink

20/11/2022

13:00 - 17:00

Công ty điện lực Bến Tre

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

19/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Thới, xã An Thủy; Ấp 3 xã Bảo Thuận; Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An; Ấp 6 xã Bảo Thạnh; Ấp Phước Thới, Phước Thạnh, xã Phước Ngãi

19/11/2022

7:30 - 17:00

K/h nuôi tôm Cao Văn Luôn xã Vĩnh An; K/h nuôi tôm Trần Văn Thanh xã An Hiệp; K/h nuôi tôm Võ Thị Hồng Vân xã An Hiệp; Công ty bò sữa Việt Nam xã An Bình Tây

20/11/2022

7:30 - 17:00

KP 4 thị trấn Ba Tri; Ấp 2 xã Bảo Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

19/11/2022

7:00 - 18:00

KP 7 - ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày; Ấp Phú Quới, Tân Lộc, xã Tân Hội

20/11/2022

12:00 - 14:30

Xã Định Thủy (trừ ấp Thanh Thủy, Thanh Vân, Hòa Phú 1, Hòa Phú 2); KP 2, 3, 6 - ấp An Thới, thị trấn Mỏ Cày

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

19/11/2022

8:00 - 17:00

BCH quân sự huyện Bình Đại, thị trấn Bình Đại

21/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Định, xã Định Trung; Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long; Ấp Long Quới, Long Phú, xã Long Định; Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc

21/11/2022

10:10 - 11:00

NTCN Nguyễn Hữu Lợi, xã Định Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

19/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Điền, xã An Điền

21/11/2022

7:00 - 17:00

Ấp An Thới, xã An Qui; ấp An Thạnh, An Ngãi, xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

21/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú Hội, Phú Ninh, xã Phú Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

19/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1, 13, 14, 15 xã Tân Hào; Ấp 4, 5, 6 xã Long Mỹ; Ấp 7 xã Hưng Lễ; Ấp 1A xã Thạnh Phú Đông; Ấp 8 xã Phước Long

20/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1, 13, 14, 15 xã Tân Hào; Ấp 4, 5, 6 xã Long Mỹ

21/11/2022

8:00 - 10:00

Cty dừa Hữu Thọ

21/11/2022

10:00 - 17:00

Ấp 7 xã Phước Long; Ấp 3 xã Long Mỹ; Ấp 12 xã Tân Hào; Ấp 4 xã Tân Lợi Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

19/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Khánh, Long Vân, Thiện Lương, Tân Thạnh, Phú Thới, Quân Bình, Quân Phong, xã Tân Thiềng; Ấp Hòa Thạnh, Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa

21/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Yên, Thanh Tịnh, Phú Thới, xã Tân Thiềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

19/11/2022

7:00 - 18:00

Xã Hòa Lộc; Ấp Thành Hóa 1, Chợ Xếp, xã Tân Thanh Bình