Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

22/01/2022

7:00 - 17:00

Lộ liên xã Sơn Đông - Bình Phú

23/01/2022

7:00 - 17:00

Đường lộ bờ đắp, xã Phú Hưng

24/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phú Dân, xã Phú Hưng; Ấp 2 xã Hữu Định, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

22/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp 9 xã An Đức; Ấp 1 xã Bảo Thuận; Ấp 8 xã An Ngãi Trung; Ấp 1 xã An Ngãi Trung, xã An Ngãi Tây, Tân Hưng, huyện Ba Tri

22/01/2022

7:00 - 17:00

K/h nuôi tôm Hoàng Lào xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri; K/h nuôi tôm Trần Quốc Văn xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri; K/h nuôi tôm Nguyễn Thanh Lâm xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

24/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Quới, xã Mỹ Nhơn; Ấp An Nhơn, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

24/01/2022

7:00 - 17:00

HKD Nguyễn Phát, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

22/01/2022

7:00 - 17:00

Xã Thành Thới A; Thành Thới B

23/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phú Hữu, Nhuận Trạch, Long Trạch, xã Cẩm Sơn; Ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh

24/01/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phủ, xã Hương Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

22/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thới Hòa 1, xã Thới Thuận; Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức

23/01/2022

12:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bình Thắng

24/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phú Mỹ, Phú Thành, xã Phú Vang; Ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng; Ấp 4 xã Bình Thới; Ấp 1, 3, 4 xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

22/01/2022

7:00 - 12:00

Ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải; Ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong

22/01/2022

12:00 - 17:00

CSNT Trần Văn Phong, ấp Thạnh Hưng B, xã Thạnh Hải

22/01/2022

13:00 - 17:00

Ấp An Ninh, xã An Thuận

23/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Quí Khương, xã Quới Điền; Ấp 40 xã Thới Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

22/01/2022

7:00 - 17:00

KP 4 thị trấn Châu Thành; Ấp Tân Huề Tây, xã Tân Thạch; Ấp An Phú, 5, 6A, 6B, 7, An Thới A xã An Khánh

22/01/2022

13:00 - 17:00

Ấp Tiên Lợi, xã Tiên Long

24/01/2022

7:00 - 11:00

Ấp 1 xã Quới Sơn; Ấp 2 xã Hữu Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

22/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp 12, 13 xã Tân Hào; Ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh; Ấp 1A xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ; Ấp 7 xã Hưng Lễ

24/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp 2 xã Long Mỹ; Ấp 3 xã Phước Long; Ấp 1 xã Thuận Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

22/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Chợ, Phụng Đức, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách

24/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Sơn Phụng, xã Sơn Định; Ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

22/01/2022

7:00 - 13:00

Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A

24/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình; Ấp Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân