Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

23/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 2B xã Nhơn Thạnh

24/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã Nhơn Thạnh

24/8/2022

13:00 - 17:00

Ấp 3 xã Nhơn Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

23/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 3 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

23/8/2022

7:30 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Trung Liêm xã An Đức huyện Ba Tri

24/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 5 xã An Phú Trung; Ấp Mỹ Thuận, Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh; Ấp Tân Quí, xã Tân Mỹ

24/8/2022

7:30 - 17:00

Nhà máy nước xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

22/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định

23/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Hòa Phú 1, Hòa Phú 2, Thanh Thủy, Thanh Vân, Thanh Hưng, Thanh Phước, xã Định Thủy; Ấp Bình Tây, xã Hương Mỹ; Ấp Bình Tây, xã Cẩm Sơn

24/8/2022

8:00 - 13:00

Ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, xã Phước Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

22/8/2022

8:00 - 17:00

Viễn thông Thới Lai, xã Thới Lai

22/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long

23/8/2022

8:00 - 9:00

NTCN Nguyễn Văn Đực, xã Phú Long

23/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Thạnh Trị

23/8/2022

10:00 - 11:30

CN Cty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen tại Bình Đại xã Bình Thới

23/8/2022

13:00 - 14:30

NTCN Trần Tấn Công, xã Bình Thới

23/8/2022

15:00 - 16:30

NTCN Huỳnh Thị Đoan Trang, xã Đại Hòa Lộc

24/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long An, xã Long Hòa; Ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận; Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng; Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

22/8/2022

7:30 - 16:00

Ấp Giao Tân, xã Giao Thạnh; Ấp An Thủy, xã An Qui

23/8/2022

7:30 - 12:00

Ấp Thạnh Khương A, xã Mỹ Hưng

23/8/2022

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh A, ấp Phú, xã Tân Phong; Ấp Mỹ, xã Đại Điền; Ấp Quí Thế, xã Qưới Điền

24/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Khương, An Điền, xã An Thuận; Ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

22/8/2022

9:00 - 17:00

Ấp Phước Thành, xã Phước Thạnh; Ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy

23/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Nhơn, TT Châu Thành; Ấp An Phú, xã An Khánh; Ấp An Hòa, Hòa Thanh, xã An Hiệp; Ấp Thạnh Hưng, Thanh Bình, xã Tường Đa; Ấp 2, Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn; Ấp Tân Phong Ngoại, xã Tân Thạch; Ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

22/8/2022

8:00 - 16:00

Ấp 4 xã Lương Hòa

22/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 11, 12, 14 xã Tân Hào; Ấp 1 xã Hưng Nhượng

23/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3, 6, 7 xã Tân Lợi Thạnh; Ấp 3 xã Hưng Nhượng

23/8/2022

8:00 - 17:00

Cty TNHH MTV Kiến Tường; Khách hàng Lê Thị Thu Nguyệt

24/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Phước Long; Ấp 3 xã Lương Phú; Ấp 7 xã Mỹ Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

24/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình An, xã Hòa Nghĩa; Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình; Ấp Sơn Long, xã Sơn Định; Ấp Cống, xã Phú Phụng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

23/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Giồng Trôm, Giồng Chùa, Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân

24/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình; Ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A