Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

23/4/2022

7:30 - 17:00

Khu phố Bình Khởi, phường 6; Khu phố 1, 3 phường Phú Tân; Ấp 2, 3 xã Sơn Đông; Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

23/4/2022

13:00 - 17:00

Khu phố Bình Khởi, phường 6

24/4/2022

7:00 - 18:00

Ấp Phú Hào, Phú Hữu, Phú Tự, Phú Thành, Phú Chiến, xã Phú Hưng

24/4/2022

7:00 - 18:00

Đường Nguyễn Đình Chiểu từ cầu Cá Lóc đến hẻm chùa Vạn Quốc

24/4/2022

7:00 - 18:00

UB tỉnh, HĐNN tỉnh

24/4/2022

13:00 - 17:00

Khu phố 2 phường 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khu phố 2, 3, 4 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Phan Văn Hữu, xã An Hòa Tây

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Trần Văn Lợi, xã Vĩnh An

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Phạm Văn Út, xã An Hòa Tây

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Cao văn Lộc, xã Bảo Thạnh

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Phạm Công Khanh, xã Vĩnh An

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Tăng Quốc Bình, Trần Văn Thuật, xã Vĩnh An

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Đỗ Thị Cẩm Hương, xã An Đức

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Lê Văn Thảo, xã An Hiệp

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Mai Văn Thi, xã Bảo Thạnh

23/4/2022

7:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Trần Văn Bé, xã Tân Xuân

24/4/2022

7:00 - 17:00

Ấp Bến Bàu, xã Mỹ Chánh; Ấp 4, 5 xã An Phú Trung, xã Mỹ Thạnh

25/4/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tân Qúi, xã Tân Mỹ; Ấp 2, 3 xã Bảo Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

23/4/2022

7:00 - 17:00

Xã Phước Hiệp (trừ ấp An Hòa, An Trường); ấp Thạnh Phó, Bình Phú, Phú Trạch, xã Cẩm Sơn

24/4/2022

7:00 - 17:00

Toàn xã Minh Đức; khu phố 1, 2 thị trấn Mỏ Cày Nam

25/4/2022

6:30 - 17:00

Khu phố 7 thị trấn Mỏ Cày Nam; Ấp Thanh Hưng, Thanh Thủy, Hòa Phú 1, xã Định Thủy; Ấp Thị, xã Hương Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

23/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thừa Tiên, Thừa Thạnh, xã Thừa Đức

25/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Thạnh Trị; Ấp Phú Long, Phú Hưng, xã Phú Thuận; Ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

23/4/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Hòa, An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú

24/4/2022

7:30 - 17:00

Khu phố 4 thị trấn Thạnh Phú

25/4/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/4/2022

7:30 - 18:00

Xã Giao Long; An Hóa; ấp Phước Hòa, Phước Hậu, Phước Thành, xã An Phước

25/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân, xã Tam Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

23/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp 2 xã Hưng Nhượng; Ấp 12 xã Hưng Lễ; Ấp 4 xã Tân Lợi Thạnh; Ấp 1A, 1B, 2B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ

25/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp 4, 8 xã Phước Long; Ấp 2A, 2B, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông; 

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

23/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phụng Đức, ấp Cống, ấp Chợ, xã Phú Phụng

24/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành; Ấp Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa

25/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Lân Tây, xã Phú Sơn; Ấp Sơn Phụng, Sơn Lân, Sơn Long, xã Sơn Định; Ấp Hòa 2, xã Vĩnh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

23/4/2022

7:00 - 18:00

Xã Hòa Lộc; Ấp Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình

24/4/2022

8:00 - 17:00

Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A

25/4/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung; Ấp Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân; Ấp Tân An, xã Tân Bình; Ấp Giồng Xếp, xã Nhuận Phú Tân