Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

23/5/2022

9:00 - 17:00

Khu phố 3, phường Phú Tân

24/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1, 2 xã Phú Nhuận; Ấp 1 xã Sơn Đông; Khu phố 3, phường Phú Tân

25/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã Sơn Đông; Khu phố Bình Khởi, phường 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

23/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp 6 xã Bảo Thạnh; Ấp 2 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

24/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp 6 xã Bảo Thạnh; Ấp 5 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

24/5/2022

7:30 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Huỳnh Nhật Đông, xã An Hiệp, huyện Ba Tri

25/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tân Điểm, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

23/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Định Nhơn, Thanh Thủy, Thanh Hưng, xã Định Thủy

24/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân, Phước Điền, xã Bình Khánh

25/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Lộc Hạ, Phú Lộc Thượng, xã An Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

23/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Thạnh Trị; Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp Phú Hòa, xã Phú Vang

24/5/2022

8:00 - 9:00

NTCN Nguyễn Thanh Hải, xã Bình Thới

24/5/2022

8:00 - 17:00

Khu phố 3 - ấp Bình Chiến, TT Bình Đại; Ấp 3 xã Bình Thắng; Ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận

24/5/2022

9:10 - 10:10

NTCN Võ Văn Hiền, xã Bình Thới

24/5/2022

10:20 - 11:20

NTCN Dương Văn Sang, xã Bình Thới

24/5/2022

13:00 - 13:40

NTCN Huỳnh Thanh Tuấn, xã Bình Thới

24/5/2022

14:00 - 14:40

NTCN Nguyễn Thành Nam, xã Định Trung

24/5/2022

14:50 - 15:00

Ấp 4, Rạch Gừa, xã Phú Long

24/5/2022

15:10 - 16:10

NTCN Nguyễn Văn Trung, xã Phú Long

25/5/2022

8:00 - 9:00

NTCN Nguyễn Văn Hồng, xã Thạnh Phước

25/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Thuận, Bình Chiến, TT Bình Đại; Ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức

25/5/2022

9:10 - 10:10

NTCN Nguyễn Hồng Vân, xã Thạnh Phước

25/5/2022

10:20 - 11:20

NTCN Đặng Ngọc Cần, xã Thừa Đức

25/5/2022

13:00 - 14:00

NTCN Nguyễn Thị Thanh Lài, xã Thừa Đức

25/5/2022

14:10 - 15:10

NTCN Nguyễn Thị Thanh Lài 2, xã Thừa Đức

25/5/2022

15:20 - 16:20

NTCN Trần Ngọc Nguyên, xã Thừa Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

23/5/2022

7:30 - 11:00

CSNT Trần Thanh Mai; CSNT Võ Thị Hành, ấp An Hội A, xã An Thuận

23/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Trị Thượng, TT Thạnh Phú

23/5/2022

10:00 - 12:00

CSNĐ Nguyễn Văn Mộng, ấp An Hội A, xã An Thuận

23/5/2022

13:00 - 15:00

CSNT Đoàn Văn Mộng, ấp An Hội A, xã An Thuận

23/5/2022

13:00 - 17:00

CSNĐ Nguyễn Văn Giang, ấp An Bình, xã An Qui

24/5/2022

7:30 - 11:00

CSNT Hồ Văn Đơ, ấp An Huề, xã An Qui; CSNT Phạm Hùng Dũng, ấp An Thới, xã An Qui

24/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Khương B, xã An Điền; Ấp An Hội A, xã An Thuận; Ấp An Phú, xã An Qui

24/5/2022

9:00 - 11:00

CSNT Nguyễn Thanh Xuân, ấp An Huề, xã An Qui

24/5/2022

13:00 - 15:00

CSNT Nguyễn Văn Lạo, ấp An Huề, xã An Qui

24/5/2022

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh Quí A, xã Bình Thạnh; Ấp An Ngãi A, xã An Thạnh

24/5/2022

14:00 - 17:00

CSNT Đoàn Thị Hiếu, ấp An Thủy, xã An Qui

25/5/2022

7:30 - 11:00

CSNĐ Lê Văn Điệp; CSNĐ Đào Thị Tuôi, ấp An Điền, xã An Điền

25/5/2022

7:30 - 12:00

Ấp An Định, xã An Nhơn; Ấp An Hòa, xã Mỹ An; Ấp Quí Đức A, xã Quới Điền

25/5/2022

7:30 - 12:00

CSNT Nguyễn Thái Bình; CSNT Nguyễn Văn Dò, ấp An Định, xã An Nhơn

25/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Định, An Bình, xã An Nhơn; Ấp An Thạnh, xã An Thạnh

25/5/2022

10:00 - 17:00

Ấp An Định, xã An Nhơn

25/5/2022

13:00 - 17:00

Ấp Qúi Đức B, xã Qưới Điền; Ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An

25/5/2022

13:00 - 17:00

CSNT Nguyễn Văn Hiều, ấp An Điền, xã An Điền; CSNT Lê Văn Thống, ấp An Bình, xã An Nhơn; CSNT Lê Văn Lăng, ấp An Định, xã An Nhơn; CSNT Bùi Văn Thiết, ấp An Định, xã An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/5/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phú Thuận, xã Quới Thành

25/5/2022

7:00 - 17:00

Ấp 2, 3, Phước Thành, Phước Hậu, Phước Tân, xã Tam Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

23/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 4 xã Hưng Nhượng; Ấp 5, 8, 9 xã Tân Lợi Thạnh; Ấp 1B, 2B xã Thạnh Phú Đông; Ấp Bình Phú xã Bình Thành

24/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3, 7 xã Tân Lợi Thạnh; Ấp Bình Thuận xã Tân Thanh; Ấp Bình Lợi xã Bình Thành

25/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 4, 6, 8 xã Tân Lợi Thạnh; Ấp Thới Trị xã Châu Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

23/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Đa, Phú Bình, xã Vĩnh Bình

24/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Đa, Phú Bình, xã Vĩnh Bình; Ấp Quân An, An Hòa, xã Long Thới

25/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Đa, Phú Bình, xã Vĩnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

23/5/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thanh Bình 2, xã Tân Thành Bình

24/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Giồng Nâu, xã Nhuận Phú Tân; Ấp Sùng Tân, xã Tân Thanh Tây; Ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ

25/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Giồng Lớn, xã Nhuận Phú Tân; Ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình