Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

24/9/2022

7:30 - 17:00

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Ngọc Tòng, phường An Hội

24/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bình Thành, xã Bình Phú; ấp 1, 2 xã Sơn Đông

24/9/2022

13:00 - 17:00

Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

25/9/2022

7:00 - 17:00

Đường Hoàng Lam, Hùng Vương từ cầu Mỹ Hóa đến cầu Cái Cá

25/9/2022

8:00 - 11:00

Đài phát thanh và truyền hình Bến Tre

25/9/2022

13:00 - 17:00

Khách sạn Huỳnh Thảo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

24/9/2022

7:30 - 17:00

KP 1, 3, 4, 5 thị trấn Ba Tri; Ấp An Hội, thị trấn Ba Tri; Ấp 1 xã An Bình Tây; Ấp 2 xã Tân Xuân; Ấp 2 xã Mỹ Nhơn; Ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa

24/9/2022

7:30 - 17:00

Công ty lương thực Bến Tre, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

24/9/2022

8:00 - 17:00

Xã Thành Thới A; Thành Thới B; ấp An Lộc Thị, An Lộc Giồng, xã An Thạnh

25/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Đông, Mỹ Đức, Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

24/9/2022

7:30 - 18:00

Xã Long Hòa; Long Định; Châu Hưng; Thới Lai; Vang Quới Tây; Vang Quới Đông; ấp 4 xã Phú Vang

24/9/2022

13:00 - 13:40

Ấp 2, 3 xã Tam Hiệp

24/9/2022

13:50 - 14:30

Ấp 1 xã Tam Hiệp

25/9/2022

8:00 - 18:00

Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Thạnh Phước; ấp 3 xã Thạnh Trị; ấp Bình Huề 2, Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

24/9/2022

7:30 - 11:00

CSNT Nguyễn Văn Lá, ấp An Hòa, xã Mỹ An

24/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh A, Thạnh B, xã Tân Phong, xã Thới Thạnh

25/9/2022

7:30 - 11:00

Ấp An Bình, xã An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/9/2022

7:30 - 13:00

Ấp Phước Định, Phước Trạch, xã Phước Thạnh

24/9/2022

8:00 - 17:00

KP 2, 4 thị trấn Châu Thành; Ấp Phước Định, Phước Trạch, xã Phước Thạnh

26/9/2022

9:00 - 17:00

Ấp 6 xã Tân Thạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

24/9/2022

8:00 - 17:00

Xã Hưng Nhượng; Tân Hào; Tân Lợi Thạnh; Hưng Lễ; Ấp An Thuận, xã Tân Thanh; Ấp 1, 4, 5, 6 xã Long Mỹ; Ấp 1A, 2A, 1B, 2B xã Thạnh Phú Đông

25/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình An, xã Bình Thành

26/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Đồng Nhơn, xã Lương Qưới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

26/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Hòa 2, xã Vĩnh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

25/9/2022

8:00 - 14:00

Ấp Giồng Nâu, xã Nhuận Phú Tân; Ấp Sùng Tân, xã Tân Thanh Tây