Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

26/7/2022

13:00 - 17:00

KP 1 phường Phú Tân; ấp 1 xã Sơn Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

26/7/2022

7:30 - 17:00

KP 2 thị trấn Ba Tri; Ấp 1 xã An Bình Tây; Ấp 9 xã An Đức; Ấp 2, 4, 5 xã Vĩnh Hòa. BCH quân sự huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

26/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Hòa Phú 1, Hòa Phú 2, xã Định Thủy; ấp An Phước, xã Bình Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

25/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc; ấp Phú Thạnh, Phú Mỹ, xã Phú Thuận

26/7/2022

8:00 - 17:00

KP 3 - ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại; ấp Rạch Gừa, xã Phú Long; ấp 1, 2 xã Bình Thắng; ấp Phước Lợi, xã Thạnh Phước

27/7/2022

8:00 - 9:00

NTCN Võ Văn Tám, xã Bình Thới

27/7/2022

9:10 - 10:00

NTCN Võ Văn Tám, xã Bình Thới

27/7/2022

10:10 - 11:00

NTCN Phan Thị Thu Thủy, xã Thừa Đức

27/7/2022

13:00 - 14:30

NTCN Phạm Hoàng Long, xã Thừa Đức

27/7/2022

14:40 - 16:00

NTCN Nguyễn Văn Chương, xã Thừa Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

26/7/2022

7:30 - 12:00

Ấp An Điền, An Khương, xã An Thuận

26/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Quí A, xã Bình Thạnh

26/7/2022

13:00 - 17:00

Ấp An Thủy, xã An Qui

27/7/2022

7:30 - 11:00

CSNĐ Lê Văn Nhánh ấp An Định, xã An Nhơn; CSNT Huỳnh Văn Sia ấp An Định, xã An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/7/2022

9:30 - 17:00

Ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long

26/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy; ấp Chợ, Phước Thạnh 1, xã Thành Triệu; ấp 1 xã Hữu Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

25/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Sơn Phú; Ấp Bình Đông, xã Bình Thành; Ấp Bình Tiên 2, xã Bình Hòa

26/7/2022

8:00 - 12:00

Ấp 4 xã Bình Hòa; Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh; Ấp Phú Thuận, xã Châu Hòa. K/h Cty Năm Trừ, K/h Phạm Văn Tuấn

26/7/2022

13:00 - 14:00

K/h Cty năng lượng Hảo

26/7/2022

15:00 - 16:00

K/h nước đá Đại Thành

27/7/2022

8:00 - 13:00

Ấp 3 xã Thuận Điền; Ấp 14 xã Tân Hào

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

25/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Hòa, Đông Thuận, xã Thành An

26/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân; Ấp Hòa Thuận, Hòa Phước, xã Hòa Lộc; Ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình