Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

25/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

27/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 3 phường 3 nay thuộc phường An Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

26/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 4 xã Mỹ Nhơn; Ấp 3, 5 xã An Bình Tây

26/11/2021

7:00 - 17:00

KH XX Trần Thanh Liêm, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri

28/11/2021

7:00 - 17:00

KP 2, 3, 5, ấp An Hội thị trấn Ba Tri; Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An; Ấp An Bình, An Phú, xã An Hòa Tây, xã Phú Lễ, Phước Ngãi, Tân Xuân, Vĩnh Hòa, Tân Thủy, An Thủy, Bảo Thuận, Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

26/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình Đông, Mỹ Trạch, Mỹ Đức, xã Hương Mỹ

27/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Nhuận Trạch, Long Trạch, Phú Hữu, xã Cẩm Sơn; Ấp An Hòa, xã Bình Khánh

28/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Quới Đông A, Tân Quới Đông B, xã Minh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

26/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 2 - ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại

27/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc; Ấp 1 xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

26/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Thủy, xã An Quy; Ấp Giao Bình, Thạnh Lợi, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú

27/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Mỹ, Thạnh Hưng, xã Mỹ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phú Long, Phú Ninh, xã Phú Đức

27/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp 7, An Thới A, xã An Khánh; Ấp Chánh, xã Tiên Thủy

28/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tiên Đông, xã Tiên Long; Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

28/11/2021

7:00 - 17:00

Xã Phong Nẫm, Sơn Phú, Phước Long, Hưng Phong, Thuận Điền, Lương Phú, Long Mỹ, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ; Ấp An Thuận, xã Tân Thanh; Ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Hưng Nhượng; Ấp 5, 6, 7, Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh; Ấp 6 xã Lương Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

24/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành; Ấp Long Hiệp, Hòa Thạnh, Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

26/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân; Ấp Sùng Tân, xã Tân Thanh Tây

27/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân

28/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Hòa Thuận 1, xã Hòa Lộc