Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

26/11/2022

7:00 - 17:00

Ấp 1, 3 xã Sơn Đông

26/11/2022

7:30 - 10:00

Cty xổ số kiến thiết Bến Tre

26/11/2022

10:00 - 13:00

Cty Nam An-Sun Top

27/11/2022

7:00 - 12:30

Ấp Phú Thành, xã Phú Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

27/11/2022

5:00 - 18:30

TT Ba Tri; xã An Đức; An Hiệp; Vĩnh An; An Hòa Tây; Tân Thủy; An Thủy; Bảo Thuận; An Bình Tây; Mỹ Nhơn; Mỹ Chánh; Mỹ Hòa; Mỹ Thạnh; Phú Lễ; Phước Ngãi; Tân Xuân; Tân Mỹ; Bảo Thạnh; An Ngãi Trung; An Phú Trung; An Ngãi Tây; Tân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

28/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tân Phước, TT Mỏ Cày; ấp Hòa Phú 2, Thanh Vân, Định Nhơn, xã Định Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

26/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Lộc Hòa, Lộc Thới, Lộc Sơn, Lộc Thành, xã Lộc Thuận; ấp Phú Mỹ, xã Phú Vang

27/11/2022

5:00 - 18:30

TT Bình Đại; xã Thới Thuận; Thạnh Phước; Thạnh Trị; Đại Hòa Lộc; Bình Thắng; Thừa Đức; Bình Thới; Định Trung; Phú Long; ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận

28/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp 2, ấp Chợ, xã Thới Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

26/11/2022

7:00 - 17:00

Xã Thị trấn Thạnh Phú; An Thạnh; Mỹ An; Mỹ Hưng; Quới Điền; Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú

27/11/2022

7:00 - 17:00

Ấp An Thới, xã An Qui, ấp An Thạnh, An Ngãi, xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/11/2022

7:30 - 16:00

Ấp Tân Tây, Hàm Luông, xã Tân Phú

26/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Tường, xã Phú Đức

28/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long; ấp An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp; ấp Phú Long, Phú Ninh, xã Phú Đức

28/11/2022

9:00 - 11:00

Ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long; ấp An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp; ấp Phú Long, Phú Ninh, xã Phú Đức

28/11/2022

13:00 - 17:00

Ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long; ấp An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp; ấp Phú Long, Phú Ninh, xã Phú Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

27/11/2022

5:00 - 18:30

Thị trấn; Bình Thành; Tân Thanh; Hưng Nhượng; Lương Quới; Lương Phú; Châu Hòa; Bình Hòa; Châu Bình; Tân Hào; Tân Lợi Thạnh; Hưng Lễ; Long Mỹ; Thuận Điền; ấp 1A, 2A, 1B, 2B xã Thạnh Phú Đông; ấp 5, 6 xã Lương Hòa; ấp 3 xã Phước Long; ấp 5, 6, 7 xã Mỹ Thạnh

28/11/2022

8:00 - 12:00

K/h Bùi Thị Phí

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

26/11/2022

8:00 - 17:00

KP 1 thị trấn Chợ Lách; ấp Vĩnh Lộc, Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình

28/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phụng Đức, ấp Chợ, xã Phú Phụng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

27/11/2022

7:30 - 13:00

Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung

28/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thanh Hòa, xã Thành An