Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

28/6/2022

7:30 - 17:00

KP 3 phường 8; KP 1, 8 phường Phú Khương

29/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã Sơn Đông; KP 3 phường Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

28/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bờ Bàu, Cầu Vĩ, Gò Da, xã Mỹ Chánh; Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa; Ấp 5, 8 xã Bảo Thạnh

28/6/2022

7:30 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Phan Thanh Đức, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

28/6/2022

7:30 - 17:00

Khách hàng cơ sở hàn tiện Thái Văn Yên, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

29/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Quới, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

29/6/2022

7:30 - 17:00

KP 5 Thị trấn Mỏ Cày; Ấp Hội An, An Qui, xã Đa Phước Hội; Ấp An Lộc Giồng, An Hòa, Bình Thới, xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

27/6/2022

8:00 - 9:00

NTCN Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Thao, xã Định Trung

27/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Long Hòa; Ấp Phú Hòa, Phú Thành, xã Phú Vang

27/6/2022

9:10 - 10:10

NTCN Trần Văn Đặng, xã Định Trung

27/6/2022

10:20 - 11:20

NTCN Huỳnh Thanh Sơn, xã Định Trung

27/6/2022

13:00 - 14:00

NTCN Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Thành Nhân, xã Định Trung

27/6/2022

14:10 - 15:10

NTCN Phan Thanh Phong, xã Định Trung

27/6/2022

15:20 - 16:20

NTCN Lê Văn Vũ, xã Định Trung

28/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3, 4, Cả Nhỏ, xã Định Trung

29/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại; Ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận; Ấp Lộc Thới, xã Lộc Thuận; Ấp Phú Mỹ, xã Phú Vang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

28/6/2022

7:30 - 17:00

KP 1 thị trấn Thạnh Phú

28/6/2022

13:00 - 17:00

KP 1 thị trấn Thạnh Phú

29/6/2022

7:30 - 11:00

CSNT Trần Hoàng Phương, CSNT Phan Ngọc Thúy, ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ An

29/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ An; Ấp Thạnh Hưng, Thạnh Mỹ, xã Mỹ Hưng

29/6/2022

13:00 - 17:00

CSNT Huỳnh Văn Hảnh, ấp An Định, xã An Nhơn; CSNT Bùi Văn Trí, CSNT Võ Văn Út, CSNT Lê Thị Nương, ấp An Hòa, xã Mỹ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã An Khánh

28/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú Tân, xã Phú Túc; Ấp Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn; Ấp Tiên Chánh, xã Tiên Long

28/6/2022

8:00 - 13:00

Ấp Chợ, Phước Hòa, xã Thành Triệu

29/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy; Ấp Tiên Chánh, xã Tiên Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

27/6/2022

7:30 - 17:00

KP 3 Thị trấn; Ấp 5 xã Thạnh Phú Đông

27/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp An Thuận, xã Tân Thanh

28/6/2022

7:30 - 17:00

KP 3 Thị trấn; Ấp 2B xã Thạnh Phú Đông

29/6/2022

6:30 - 17:00

Ấp Phong Hòa, Phong Phú, Phong Quới, Phong Thuận, Giồng Sậy, xã Phong Nẫm; Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới; Ấp An Thuận, xã Tân Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

27/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp An Thạnh, Quân An, xã Long Thới; Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình; Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thành

28/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Hội, Vĩnh Phú, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành; Ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa

29/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Sơn Qui, Thới Định, thị trấn Chợ Lách; Ấp Định Bình, Long Hiệp, Đại An, xã Hòa Nghĩa; Ấp An Qui, xã Long Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

28/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ; Ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân