Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

30/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú Hào, Phú Chánh, xã Phú Hưng; Ấp 3 xã Sơn Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

30/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã Tân Hưng; Ấp 5 xã An Thủy; Ấp Nhơn Thuận, Nhơn Quới, xã Mỹ Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

29/8/2022

8:30 - 17:00

Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định

30/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

29/8/2022

7:00 - 17:00

Ấp Long Hòa 1, xã Long Định; Ấp Thới Lợi 1, Thới Bình, xã Thới Thuận; Ấp Rạch Gừa, xã Phú Long; Ấp 3 xã Bình Thới

30/8/2022

8:00 - 9:00

NTCN Nguyễn Thanh Sơn, xã Đại Hòa Lộc

30/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại

30/8/2022

9:15 - 11:30

NTCN Nguyễn Thị Mến, xã Đại Hòa Lộc

30/8/2022

13:00 - 14:00

NTCN Trần Thị Hồng, xã Đại Hòa Lộc

30/8/2022

14:30 - 15:30

NTCN Huỳnh Thị Đoan Trang, xã Đại Hòa Lộc

30/8/2022

16:00 - 17:00

NTCN Nguyễn Ngọc Diện, xã Đại Hòa Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/8/2022

9:30 - 16:00

Ấp Chánh, xã Tiên Thủy

30/8/2022

8:00 - 16:00

Ấp Định Thọ, xã Tường Đa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

29/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 2A, 3, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông; Ấp 11 xã Hưng Lễ; Ấp 14 xã Tân Hào; Ấp Tân Lợi xã Tân Thanh

30/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Lương Hòa; Ấp 1 xã Long Mỹ; Ấp Nghĩa Huấn xã Mỹ Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

29/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng; Ấp Sông Lân, xã Phú Sơn; Ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa

30/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Sơn Lân, Thới Lộc, xã Sơn Định; Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thành; Ấp Vĩnh Lộc, Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

29/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đông Thuận, xã Thành An

30/8/2022

8:00 - 17:00

Xã Đông Thuận; xã Thành An; xã Thạnh Ngãi; ấp Tân Long 1, 2, 3 xã Tân Thành Bình