Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

8/6/2022

7:30 - 17:00

Khu phố 1 phường Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

8/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa; Ấp 8 xã An Thủy, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

8/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định; ấp An Phước, xã An Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

6/6/2022

8:00 - 9:00

Xay xát Bùi Văn Thanh, xã Lộc Thuận

6/6/2022

9:10 - 10:00

NTCN Lai Văn Lang, xã Lộc Thuận

6/6/2022

10:10 - 11:10

NTCN Nguyễn Đình Ái, xã Lộc Thuận

6/6/2022

13:00 - 14:50

NTCN Vũ Hùng Cường 2; Võ Thanh Phương, xã Lộc Thuận

6/6/2022

13:00 - 16:00

NTCN Kiều Duy Cường, xã Phú Long

6/6/2022

15:00 - 15:50

NTCN Nguyễn Trọng Trách 2, xã Phú Vang

6/6/2022

16:00 - 17:00

NTCN Phạm Phi Hùng, xã Phú Vang

7/6/2022

8:00 - 9:00

Khách hàng Trương Văn Hiếu, TT Bình Đại

7/6/2022

8:30 - 16:00

NTCN Phạm Tấn Hòa, xã Đại Hòa Lộc

7/6/2022

9:10 - 10:00

NTCN Trần Văn Ba, xã Bình Thới

7/6/2022

10:10 - 11:00

NTCN Hồ Văn Trực xã Bình Thới

7/6/2022

13:00 - 14:00

NTCN Nguyễn Tứ Phương, xã Bình Thới

7/6/2022

14:10 - 15:00

NTCN Trần Văn Hậu, xã Bình Thới

7/6/2022

15:10 - 16:00

NTCN Phan Thị Loan, xã Bình Thới

8/6/2022

8:00 - 9:00

NTCN Hồ Ngọc Thạch, xã Thạnh Trị

8/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Hưng, Phú Thạnh, xã Phú Thuận; Ấp Long An, xã Long Hòa; Ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng; Ấp Long Thạnh, xã Long Định

8/6/2022

9:10 - 10:00

NTCN Trần Hoàng Linh, xã Thạnh Trị

8/6/2022

10:10 - 11:00

NTCN Nguyễn Văn Hồng, xã Thạnh Trị

8/6/2022

13:00 - 14:00

Khách hàng Đinh Văn Ấn, xã Thạnh Trị

8/6/2022

14:10 - 15:00

NTCN Lê Nguyễn Phục Hưng, xã Thạnh Trị

8/6/2022

15:10 - 16:00

NTCN Bùi Thị Lựu, xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

6/6/2022

7:30 - 11:00

CSNT Ngô Thị Kiều Tiên, ấp An Bình, xã An Nhơn

6/6/2022

10:00 - 17:00

CSNT Lê Văn Minh, ấp An Hòa, xã An Nhơn

6/6/2022

13:00 - 17:00

CSNT Lê Văn Đương, ấp An Bình, xã An Nhơn

7/6/2022

7:30 - 11:00

CSNT Lê Thị Hỷ, ấp An Định, xã An Nhơn

7/6/2022

10:00 - 17:00

CSNT Bùi Văn Thiết, ấp An Định, xã An Nhơn

7/6/2022

13:00 - 17:00

CSNT Lê Văn Minh, ấp An Định, xã An Nhơn

8/6/2022

7:30 - 11:00

CSNT Lê Văn Thẹo, ấp An Định, xã An Nhơn

8/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Khương A, xã An Điền

8/6/2022

13:00 - 17:00

CSNT Phan Thị Mỹ Linh, ấp Giang Hà, xã An Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/6/2022

7:15 - 17:00

Ấp Phú Xuân, Phú Lễ, Phú Hội, Phú Tường, xã Phú Đức; ấp Phước Thới, xã An Phước; ấp 4 xã An Khánh; ấp Phú Hữu, Hữu Thành, xã Hữu Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

8/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thới Trị, xã Châu Hòa; Ấp 4 xã Hưng Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

8/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Quân An, An Hòa, xã Long Thới; Ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

8/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Hòa Phước, xã Hòa Lộc; Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình; Ấp Chợ Cũ, Ông Thung, Xốm Cối, xã Thạnh Ngãi