Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

29/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã Sơn Đông; Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Thạnh

30/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ Hòa, xã Bình Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

28/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh; Ấp Cây Dầu, xã Mỹ Chánh; Ấp 6 xã An Bình Tây; Ấp 5 xã An Thủy; Ấp Giồng Cốc, xã An Đức; Ấp 2 xã An Hiệp; Ấp 3, 8 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

29/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phước Thạnh, xã Phước Ngãi; Ấp 2 xã An Hiệp; Ấp 5, 6 xã Tân Xuân; Ấp Cầu Vĩ, Gò Da, xã Mỹ Chánh; Ấp 1 xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri

30/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Hòa Bình, Xóm Mới, xã Mỹ Hòa; Ấp 1 xã Mỹ Thạnh; Ấp Gò Da, Bờ Bàu, xã Mỹ Chánh; Ấp 8 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

28/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Đông, xã An Định

29/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Tây, xã Hương Mỹ; Ấp Thới Khương, Thới Đức, xã Thành Thới A; Ấp An Lộc, xã An Thới

30/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Hòa, xã An Thới; Ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

28/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại; Ấp 1 xã Thạnh Trị; Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc; Ấp 8 xã Lộc Thuận

29/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại; Ấp 2 xã Thạnh Trị; Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp Bình Huề 1, Bình Huề 2, Mắc Miễu, Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc; Ấp 8 xã Lộc Thuận

30/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp 6 xã Thạnh Phước

30/12/2021

13:30 - 16:00

Khách hàng Nguyễn Thế Hệ, xã Vang Quới Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

28/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Thạnh, xã An Thạnh; Ấp An Thới, xã An Qui; Ấp An Bình, xã An Nhơn, xã An Điền

30/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong

31/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Ninh, xã An Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/12/2021

7:00 - 17:00

Xã Quới Sơn

29/12/2021

7:00 - 15:00

Ấp Phước Thới, xã An Phước; Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

30/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Tân, Phú Hòa, xã Phú Túc; Ấp Phước Thành, xã Tam Phước; Ấp Hòa Long, An Nghĩa, xã An Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

28/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình Tiên, xã Bình Thành; Ấp Thới Thuận, xã Châu Hòa

29/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp 6 xã Phước Long; Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông; Ấp 5 Thị Trấn

30/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã Sơn Phú; Ấp 4, 5, 6, 7 xã Lương Phú

30/12/2021

7:00 - 17:00

DNTN Nước đá Đại Thành; Cty Trung Việt Thái; Nước đá Bến Tre 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

28/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành; Ấp Phú Xuân, Phú Hòa, xã Hưng Khánh Trung B; Ấp Long Khánh, Thiện Lương, xã Tân Thiềng

29/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Đa, Phú Bình, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình; Ấp Sơn Long, xã Sơn Định; Ấp Thới Định, Bình An B, thị trấn Chợ Lách

30/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Thạnh, xã Long Thới; Ấp Phú Thới, Quân Bình, Quân Phong, xã Tân Thiềng; Ấp Bình An, xã Hòa Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

28/12/2021

7:00 - 13:00

Ấp Phước Lý, xã Phước Mỹ Trung

29/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân

30/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 4, Thanh Xuân 1, Thanh Xuân 2, Thanh Xuân 3, Thanh Xuân 4, Tân Thông 1, Tân Thông 2, Tân Thông 3, Tân Thông 4, Tân Thông 5, xã Thanh Tân