Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

27/12/2022

13:00 - 17:00

KP Bình Lợi, Bình Nghĩa, phường 6

28/12/2022

13:00 - 17:00

KP Bình Khởi, phường 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

27/12/2022

7:30 - 17:00

Ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh; Ấp Thạnh Ninh, Thạnh Hải, xã Bảo Thuận; Ấp 5 xã An Phú Trung; Ấp 2 xã An Bình Tây

27/12/2022

7:30 - 17:00

XX Trần Thanh Lâm, xã Bảo Thạnh; NMN Tân Mỹ huyện Ba Tri

28/12/2022

7:30 - 17:00

Ấp 7 xã An Thủy; Ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh; Ấp 9 xã An Phú Trung; Ấp Kinh Mới, xã Tân Hưng

29/12/2022

5:00 - 18:00

Xã An Đức; Vĩnh An; An Hiệp; Phú Lễ; Phước Ngãi; Tân Xuân; Bảo Thạnh; KP 1, 5 - ấp An Hội, thị trấn Ba Tri; ấp An Quí, xã An Hòa Tây; ấp 1, 6 xã An Bình Tây

30/12/2022

5:00 - 18:00

Xã Mỹ Nhơn; Mỹ Chánh; Mỹ Hòa; Mỹ Thạnh; An Phú Trung; Vĩnh Hòa; An Hòa Tây; Tân Thủy; An Thủy; Bảo Thuận; An Ngãi Trung; An Ngãi Tây; Tân Hưng; ấp 1 xã Vĩnh An; ấp 1, 2, 6 xã An Bình Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

27/12/2022

7:00 - 17:00

Ấp Phủ, Bình Đông, Mỹ Đức, xã Hương Mỹ; Ấp Bình Phú, Thạnh Phó, Phú Trạch, xã Cẩm Sơn

28/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Đông, xã Hương Mỹ

29/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Định Nhơn, Thanh Hưng, Thanh Thủy, Thanh Vân, Hòa Phú 1, Hòa Phú 2, xã Định Thủy

30/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp An Thới, TT Mỏ Cày; Ấp Tân Quới 2, xã Phước Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

27/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp 3, Bình Phú, xã Thạnh Trị; Ấp Phú Thành, Phú Mỹ, xã Phú Vang; Ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc; Ấp 6 xã Thạnh Phước; Ấp Giồng Bông, Giồng Hổ, xã Thới Lai

27/12/2022

8:00 - 17:00

NTCN Trần Văn Nhanh, xã Thạnh Phước

28/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Vinh Thái, xã Vang Quới Tây; Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng; Ấp Long Quới, Long Hòa 1, Long Hòa 2, Long Phú, xã Long Định; Ấp Long Nhơn, Long An, xã Long Hòa; Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng; Ấp Phú Mỹ, xã Phú Thuận; Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc; Ấp 1, 2 xã Thạnh Trị; Ấp Vinh Xương, xã Vang Quới Đông; Ấp Việt Giữa, xã Thới Lai

29/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Việt Giữa, xã Thới Lai; Ấp Long Phú, xã Long Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

27/12/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải

28/12/2022

7:00 - 17:00

Ấp Xương Hòa II, xã Thới Thạnh; Ấp Giao Hiệp, xã Giao Thạnh

29/12/2022

7:00 - 11:00

Ấp Thạnh Hòa B, TT Thạnh Phú

29/12/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hòa B, TT Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/12/2022

6:00 - 18:00

Xã Quới Thành; Phú Đức; Tiên Long; Tân Phú; ấp Chánh, Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy; ấp Phước Thiện, Phước Thành, xã Phước Thạnh

29/12/2022

8:00 - 12:00

Ấp 3, 4, 5 xã Quới Sơn; ấp 7 xã An Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

27/12/2022

8:00 - 17:00

KP 2 Thị trấn; Ấp Bình An, xã Bình Thành

28/12/2022

8:00 - 17:00

DNTN SX nước đá Kim Cương; Cty TNHH SX TM chỉ sơ dừa Diệu Phong

28/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp 12 xã Hưng Lễ; Ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới; Ấp Phú Tân, xã Châu Hòa; Ấp An Thuận, xã Tân Thanh; Ấp 1B, 2B xã Thạnh Phú Đông; Ấp 11 xã Tân Hào; Ấp 8 xã Tân Lợi Thạnh

29/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp 2, 3 xã Hưng Phong; Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh; Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm; Ấp 2, 3, 6, 7, 8 xã Sơn Phú; Ấp 1 xã Lương Hòa; Ấp 2 xã Long Mỹ; Ấp 4 xã Hưng Phong; Ấp 9 xã Hưng Lễ; Ấp 14 xã Tân Hào

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

27/12/2022

5:00 - 5:30

Xã Long Thới; Hòa Nghĩa; TT Chợ Lách

27/12/2022

5:00 - 18:00

Xã Hòa Nghĩa; Sơn Định; Tân Thiềng; Vĩnh Bình; Phú Phụng; ấp Bình An, Đại An, Hưng Nhơn, Định Bình, Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa; ấp An Hòa, Hòa An, Long Hòa, xã Long Thới; ấp Lân Tây, Sông Lân, xã Phú Sơn; ấp Bình Tây, Tây Lộc, xã Vĩnh Thành; KP 4 - ấp Sơn Qui, Thới Định, Bình An B, TT Chợ Lách

27/12/2022

17:30 - 18:00

Xã Long Thới; Hòa Nghĩa; TT Chợ Lách

29/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Huê, Quân An, An Qui, An Thạnh, xã Long Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

27/12/2022

7:30 - 17:00

Ấp Cầu Cống, xã Nhuận Phú Tân

28/12/2022

7:30 - 17:00

Xã Thạnh Ngãi; Phú Mỹ; ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình; ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây

29/12/2022

7:30 - 17:00

Xã Tân Thanh Tây; ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung