Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

6/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1, 3 xã An Ngãi Trung; Ấp Nhơn Hưng, xã Tân Hưng; Ấp An Thuận, xã An Phú Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

6/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

6/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã Long Hòa; Ấp Long Hòa 1, Long Phú, Long Quới, Long Hội, xã Long Định

   

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

6/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Hòa, Tân Lợi, xã Tân Thanh; Ấp 13 xã Tân Hào

6/3/2023

8:00 - 12:00

Ấp 1B, 2B xã Thạnh Phú Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

6/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân