Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

2/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã Sơn Đông; KP Bình Khởi phường 6

3/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã Sơn Đông; KP 3 phường Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

2/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

3/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Nhơn, An Quới, Vĩnh Đức Tây, xã Vĩnh An; Ấp An Bình, xã An Hòa Tây 

3/8/2022

7:30 - 17:00

Ngân hàng NN&PTNT huyện Ba Tri; Khách hàng nuôi tôm Cao Văn Nghè, Nguyễn Văn Bum, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

1/8/2022

11:00 - 13:00

Ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng

2/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Tây, xã Hương Mỹ; ấp Bình Tây, xã Cẩm Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

1/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Chiến, Bình Thuận, thị trấn Bình Đại

2/8/2022

8:00 - 9:00

NTCN Nguyễn Thanh Quang, xã Phú Long

2/8/2022

8:00 - 17:00

KP 3 thị trấn Bình Đại; ấp 3, 4 xã Bình Thắng

2/8/2022

9:10 - 10:00

NTCN Trần Văn Danh, xã Bình Thới; Khách hàng Bùi Văn Lộc, xã Lộc Thuận

2/8/2022

10:10 - 11:00

NTCN Trần Văn Đạt, xã Định Trung

2/8/2022

13:00 - 14:00

NTCN Trần Tấn Công, xã Bình Thới

2/8/2022

14:10 - 15:00

NTCN Huỳnh Văn Hạnh, xã Thạnh Phước

3/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Thạnh Trị; ấp 4 xã Bình Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

3/8/2022

7:30 - 11:00

CSNT Nguyễn Văn Hên, ấp An Phú, xã An Qui

3/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Quí A, Thạnh An, Thạnh Lại, Thạnh Tân, xã Bình Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

1/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 7, 8 xã Quới Sơn; ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy

2/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Mỹ Phú, Phú Luông, xã Tân Phú; ấp Phước Hựu, xã Tam Phước; ấp Thuận Điền, xã An Hiệp

3/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Tân, xã Phú Túc; ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy; ấp 9 xã Tân Thạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

1/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3, 6 xã Thuận Điền

2/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1, 3, 6 xã Bình Thành; ấp Phú Hòa, xã Châu Hòa

3/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 6 Thị trấn; ấp 1 xã Lương Quới; ấp 4, Kinh Trong, xã Bình Hòa; ấp Phú Tân, xã Châu Hòa; ấp 5 xã Lương Hòa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

2/8/2022

8:30 - 17:00

Ấp Phú Hưng, Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B

3/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Khánh, xã Tân Thiềng; Ấp Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

1/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Hòa Thuận 1, Hòa Phước, xã Hòa Lộc; ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình; ấp Thủ Sở, xã Thạnh Ngãi; ấp Tân Thuận, xã Tân Bình

2/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đông Thuận, xã Thành An; ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân

3/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 4, xã Thanh Tân