Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

5/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp 2, 3 xã Sơn Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

5/7/2022

7:30 - 17:00

Quán ăn Huỳnh Văn Trí, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

5/7/2022

7:30 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Đen, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

4/7/2022

13:00 - 17:00

Ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

4/7/2022

8:00 - 17:00

KP 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 2 xã Bình Thắng; Ấp 2 xã Thạnh Trị

6/7/2022

8:00 - 9:00

NTCN Võ Thị Chiến, xã Phú Long

6/7/2022

9:10 - 10:00

NTCN Lương Khắc Tâm, xã Phú Long

6/7/2022

10:10 - 11:00

NTCN Hứa Thanh Hải, xã Phú Long

6/7/2022

13:00 - 16:00

NTCN Lê Văn Giàu, xã Bình Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

4/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng

4/7/2022

10:00 - 13:00

Ấp An Thạnh, xã An Thạnh

5/7/2022

7:30 - 11:00

Cơ sở cưa xẻ gỗ Phạm Văn Đậu; Cơ sở may Dương Văn Tâm, ấp Quí Thế, xã Quới Điền

5/7/2022

13:00 - 17:00

Nhà thờ Cái Cá, ấp Quí Thế, xã Quới Điền; CSNT Lê Văn Tiệp, ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

4/7/2022

9:30 - 11:30

Ấp Phú Thuận, xã Quới Thành; Ấp Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy; Ấp Hòa Trung, xã Sơn Hòa; Ấp Thạnh Hưng, xã Tường Đa

4/7/2022

13:30 - 15:00

Ấp Phú Thuận, xã Quới Thành; Ấp Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy; Ấp Hòa Trung, xã Sơn Hòa; Ấp Thạnh Hưng, xã Tường Đa

4/7/2022

15:15 - 17:00

Ấp Phú Thuận, xã Quới Thành; Ấp Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy; Ấp Hòa Trung, xã Sơn Hòa; Ấp Thạnh Hưng, xã Tường Đa

5/7/2022

8:00 - 12:00

Ấp Phước Hòa xã Thành Triệu, Phú Phong xã Quới Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

4/7/2022

7:30 - 17:00

KP 2 Thị trấn; Ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

4/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Lân Tây, xã Phú Sơn; Ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hòa; Ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung; Ấp Bình An B, Thới Định, thị trấn Chợ Lách