Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

8/1/2023

6:00 - 17:00

Bên phải đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay Tân Thành đến vòng xoay phường 6, đường Võ Văn Phẩm xã Bình Phú

8/1/2023

7:00 - 17:00

KP 6 phường Phú Khương

10/1/2023

7:00 - 17:00

Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

10/1/2023

13:00 - 17:00

Ấp 1 xã Phú Nhuậ; Ấp 2 xã Sơn Phú, Giồng Trôm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

9/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp 3 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri

10/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp 9 xã An Phú Trung; Ấp 6 xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

9/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội

10/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Tây Thượng, Phú Đông Thượng, xã Bình Khánh; Ấp Phú Đông, xã An Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

8/1/2023

7:00 - 17:00

Xã Tam Hiệp

9/1/2023

8:00 - 17:00

Công ty TNHH thủy sản công nghệ cao Việt Nam, xã Thới Thuận

10/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức; Ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận; Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng; Ấp Long Hưng, ấp 4 xã Long Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

10/1/2023

7:00 - 12:00

KP 1 thị trấn Thạnh Phú

10/1/2023

8:00 - 11:00

CSNT Huỳnh Văn Vĩnh; CSNT Lê Văn Dương, ấp An Hòa, xã An Nhơn

10/1/2023

8:00 - 12:00

CSNT Lê Văn Thẹo; CSNT Lê Hồng Phong, ấp An Định, xã An Nhơn

10/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ An; Ấp Quí Hòa, Quí Lợi, xã Hòa Lợi

10/1/2023

10:00 - 12:00

Ấp Giao Hiệp, xã Giao Thạnh

10/1/2023

13:00 - 17:00

CSNT Võ Thị Rái; CSNT Trần Văn Bé; CSNT Bùi Văn Rĩnh; CSNT Huỳnh Văn Tiến, ấp An Định, xã An Nhơn

10/1/2023

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/1/2023

7:00 - 18:00

Xã Giao Long; An Hóa; một phần KCN An Hiệp; ấp An Bình, Thuận Điền, Hòa Thanh, xã An Hiệp; ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã An Phước

9/1/2023

9:00 - 11:00

Ấp Phước Trạch, Phước Thiện, xã Phước Thạnh

9/1/2023

13:00 - 17:00

Ấp Phước Trạch, Phước Thiện, xã Phước Thạnh

10/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Tây, Hàm Luông, xã Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

9/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Hòa, An Thuận, xã Tân Thanh

10/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1, 3, 4 Lương Hòa; Ấp 2 xã Lương Phú; Ấp 6 xã Thuận Điền; Ấp 8 xã Sơn Phú; Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

8/1/2023

8:00 - 13:00

Ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành

8/1/2023

13:00 - 17:00

Ấp Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình

10/1/2023

8:00 - 11:00

Ấp Đại An, xã Hòa Nghĩa

10/1/2023

9:00 - 12:00

Ấp Thới Định, thị trấn Chợ Lách

10/1/2023

13:00 - 16:30

Ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

9/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp Hòa Hưng, xã Hòa Lộc; Ấp Thanh Sơn 4, Tân Thông 3, Tân Thông 4, xã Thanh Tân

10/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân; Ấp Tài Đại, xã Khánh Thạnh Tân; Ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây; Ấp Phú Xuân, xã Hưng Khánh Trung A