Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

5/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Thạnh

6/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 1, 3, 4 phường 8

7/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

8/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng

8/10/2021

11:00 - 17:00

Công ty TNHH TM XD Hiệp Hòa Phát

8/10/2021

13:00 - 17:00

Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng

9/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 1 xã Sơn Đông. Khu phố 2, 3 phường 3 nay thuộc phường An Hội. Công ty TNHH Thế Giới Việt

10/7/2021

7:00 - 17:00

Bên phải đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay Tân Thành đến vòng xoay phường 6; bên phải đường Đồng Văn Cống từ vòng xoay phường 6 đến chợ phường 7; ấp Bình Công, Bình Thành, Phú Lợi xã Bình Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

4/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã An Hiệp

5/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân An, xã Tân Xuân. Ấp An Quí, xã An Hòa Tây

6/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh. Ấp 2, Giồng Nhựt, xã An Hiệp. Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa

7/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Phước, Tân Hòa, Tân Bình, xã Tân Thủy. Ấp An Bình, xã An Hòa Tây. Ấp 7 xã An Phú Trung

8/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 4 xã An Hiệp. Ấp 3, 4 xã Vĩnh Hòa. Ấp Giồng Chuối, Bến Đình, xã An Đức

9/10/2021

7:00 - 17:00

Xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri

10/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 1, ấp 3, ấp 5 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

4/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Quới, xã Định Thủy

5/10/2021

12:00 - 17:00

Ấp Thành Long, xã Thành Thới A

7/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng

9/10/2021

7:00 - 17:00

Xã Tân Trung, xã Minh Đức

10/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 1 thị trấn Mỏ Cày. Ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội. Ấp An Trường, xã Phước Hiệp. Ấp An Thạnh, An Hóa, xã Bình Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

7/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Giồng Kiến, Ao Vuông, xã Phú Long. Ấp Tân Định, xã Định Trung. Ấp 4 xã Phú Vang

7/10/2021

8:00 - 8:50

Khách hàng NTCN Trần Anh Duy, xã Thạnh Phước

7/10/2021

9:00 - 9:50

Khách hàng NTCN Nguyễn Trung Kiên, xã Thạnh Phước

7/10/2021

10:00 - 11:00

Khách hàng NTCN Lê Văn Hiền, xã Thạnh Phước

7/10/2021

13:00 - 13:40

Khách hàng NTCN Lê Phước Lập, xã Thạnh Phước

7/10/2021

13:50 - 14:30

Khách hàng NTCN Lê Phước Lập, xã Thạnh Phước

7/10/2021

14:40 - 16:00

Khách hàng NTCN Bùi Văn Minh, xã Thạnh Phước

7/10/2021

16:10 - 17:00

Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng, xã Thạnh Phước

8/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 2, 4 xã Bình Thắng. Khu phố 1, 2, 3, ấp Bình Chiến, Bình Thuận, thị trấn Bình Đại

9/10/2021

7:00 - 17:00

NTCN Nguyễn Minh Khải, xã Bình Thắng

9/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 5, 6 xã Bình Thắng. Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức

10/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, xã Thới Thuận. Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

6/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Quí Thuận, xã Hoà Lợi. Ấp Xương Thạnh A, xã Thới Thạnh. Ấp An Khương, xã Mỹ An

7/10/2021

7:00 - 12:00

Ấp An Hội A, An Hòa, xã An Thuận

7/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Quí An, xã Hòa Lợi. Ấp An Bình, xã An Nhơn

8/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Khương, Thạnh Trị Thượng, xã Mỹ Hưng. Ấp An Hòa, xã An Nhơn

9/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp An B Hòa, xã Mỹ An. Xã An Thạnh

10/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hòa, TT Thạnh Phú. Ấp Thạnh Trị Thượng, xã Mỹ Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

5/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Hòa An, Hòa Long, xã Giao Long. Ấp Phước Hậu, xã An Phước

6/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tiên Đông, xã Tiên Long. Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

7/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Tường, Song Phú, xã Phú Đức

8/10/2021

13:30 - 16:00

Ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa

10/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Tây Vàm, Tiên Đông Thượng, ấp Chánh Đông, ấp Chánh, xã Tiên Thủy. Ấp Phú Thành, Phú Hòa, xã Quới Thành. Ấp Thuận Điền, An Bình, xã An Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

6/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 13, 14 xã Tân Hào. Ấp 2A xã Thạnh Phú Đông. Ấp Mỹ Thạnh, xã Long Mỹ. Ấp 6 xã Lương Hòa. Ấp 1 xã Sơn Phú. Ấp 3 xã Phong Nẫm

6/10/2021

7:00 - 17:00

Cty TNHH SX TM XNK Âu Việt Funiture; Cty TNHH Dừa Gia Nguyễn

7/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp 5 xã Hưng Nhượng

8/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thới Thuận, Thới Trị, xã Châu Hòa. Ấp 1, 8 xã Châu Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

5/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Phú, Phú Thới, xã Sơn Định

6/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Đông Nam, Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành. Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình

7/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng. Ấp Sơn Lân, Long Lân, xã Sơn Định

8/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Phú, Phú Thới, Sơn Long, xã Sơn Định

9/10/2021

7:00 - 17:00

KP 3, ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách. Ấp An Thạnh, xã Long Thới

10/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Đông Nam, Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

5/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Đông Thuận, xã Thành An

6/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Đông Trị, xã Thành An. Ấp Thanh Sơn 4, xã Thanh Tân

7/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân

8/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A

9/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A

10/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ Sơn Đông, Mỹ Sơn Tây, xã Phú Mỹ