Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

9/8/2022

7:30 - 17:00

KP 3 phường 5

10/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 3 xã Nhơn Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri         

9/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã An Ngãi Trung; Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

10/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Qui, xã An Ngãi Tây; Ấp An Bình, xã An Hòa Tây; Ấp 5, 6 xã An Thủy; Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An; Ấp Tân Bình, xã Tân Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

9/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp An Hóa, An Thạnh, An Phước, An Hòa, xã Bình Khánh; ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định; ấp Bình Tây, Bình Đông, xã Cẩm Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

8/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thới An, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, xã Thới Thuận; Ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị. Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Tiền, xã Thừa Đức

9/8/2022

8:00 - 9:00

Khách hàng NTCN Hồ Văn Quận, xã Định Trung

9/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, xã Thới Thuận; Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung; Ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận

9/8/2022

10:30 - 11:00

Khách hàng NTCN Lê Thị Chót, xã Bình Thới

9/8/2022

13:00 - 14:30

Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Hiếu, xã Thạnh Phước

9/8/2022

15:00 - 17:00

Trung tâm giống và hoa kiểng tỉnh Bến Tre, xã Thạnh Phước

10/8/2022

8:00 - 17:00

KP 3 thị trấn Bình Đại; Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại; Ấp 3, 4 xã Bình Thắng; Ấp Tân Định, xã Định Trung; Ấp Giồng Tre, xã Phú Long; Ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

8/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú

9/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú; Ấp Quí An Hòa, xã Hòa Lợi

10/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải; Ấp Thạnh Khương A xã Mỹ Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Thành, xã Tam Phước

9/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Thành, xã Phước Thạnh; ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy; ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa

10/8/2022

8:00 - 12:00

Ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã Tam Phước

10/8/2022

13:00 - 17:00

Ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã Tam Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

8/8/2022

8:00 - 17:00

KP 3 Thị Trấn; Ấp An Thuận, xã Tân Thanh; Ấp 11 xã Tân Hào; Ấp 2 xã Hưng Nhượng

9/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 2, 11, 12 xã Tân Hào; Ấp 4 xã Tân Lợi Thạnh; Ấp 1 xã Long Mỹ; Ấp Bình Phú, xã Bình Thành

10/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1, 13, 14, 15 xã Tân Hào; Ấp 4, 5, 6 xã Long Mỹ; Ấp 5 xã Bình Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

8/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Quân An, An Qui, xã Long Thới

9/8/2022

8:30 - 17:00

Ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành

10/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Tân, xã Tân Thiềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

8/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình

9/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ; Ấp Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình

10/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Đông An, Đông Trị, xã Thành An