Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

10/5/2022

7:30 - 17:00

Khu phố 3, 7 phường Phú Khương

11/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thành

11/5/2022

7:30 - 17:00

Đường Trần Quốc Tuấn; Lộ số 4 thuộc phường An Hội, phường 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

9/5/2022

7:00 - 17:00

Khu phố 5 TT Ba Tri; Ấp 2 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

10/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 8 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

11/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 7 xã An Thủy, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

9/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thới Đức, Thới Khương, xã Thành Thới A

10/5/2022

7:30 - 17:00

Khu phố 7 TT Mỏ Cày; ấp Phú Quới, xã Tân Hội

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

9/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Giồng Hổ, xã Thới Lai; Ấp Phước Lợi, xã Thạnh Phước

10/5/2022

8:00 - 9:00

NTCN Huỳnh Thanh Dũng, xã Thạnh Trị

10/5/2022

8:00 - 16:00

Công ty Trần Thảo, xã Bình Thới

10/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long An, xã Long Hòa; Ấp Long Quới, xã Long Định

10/5/2022

9:10 - 10:00

NTCN Trần Văn Xuân, xã Thạnh Trị

10/5/2022

10:10 - 11:00

NTCN Dương Văn Phong, xã Thạnh Trị

10/5/2022

13:00 - 14:00

NTCN Hồ Ngọc Thạch, xã Thạnh Trị

10/5/2022

14:10 - 15:00

NTCN Nguyễn Văn Hồng, xã Thạnh Trị

10/5/2022

15:10 - 16:00

NTCN Uông Văn Bon, xã Thạnh Trị

11/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp 2 xã Thạnh Phước; Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc; Ấp Bình Thuận, Bình Chiến, TT Bình Đại; Ấp 1 xã Bình Thới

11/5/2022

9:00 - 16:00

NTCN Phạm Hoàng Long, xã Thừa Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

9/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hòa B, TT Thạnh Phú; Ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải

10/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Hòa, xã Mỹ An; Ấp Xương Thạnh B, xã Thới Thạnh; Ấp Hòa xã Đại Điền

10/5/2022

13:00 - 17:00

Ấp Xương Hòa II, xã Thới Thạnh

11/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hòa B, TT Thạnh Phú; Ấp Thạnh Khương A xã Mỹ Hưng

11/5/2022

7:30 - 17:00

NRNT Võ Cần Đoel, ấp Thạnh Hưng B, xã Thạnh Hải

11/5/2022

13:00 - 17:00

Ấp An Hòa B, xã Mỹ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hậu, xã Tam Phước; ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy; ấp Phước Hòa, Phú Ngãi, xã Phú An Hòa

10/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc; ấp Phước Thành, xã Tam Phước; ấp An Phú, xã An Khánh

11/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Thuận, xã Quới Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

9/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Phú, xã Bình Thành

10/5/2022

8:00 - 17:00

Cơ sở sản xuất nước đá Bến Tre 2; Công ty CP đầu tư Betrimex

10/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình Xuân, Bình Khương, xã Châu Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

9/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa

10/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Hòa, Phú Xuân, xã Hưng Khánh Trung B

11/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Quân An, xã Long Thới; Ấp Sông Lân, Lân Nam, xã Phú Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

10/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung; Ấp Tân An, xã Tân Bình; Ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân; Ấp Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân; Ấp Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung A

11/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tân Lợi, Tân Thuận Ngoài, Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây