Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

10/9/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 3, 7 phường Phú Khương

11/9/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 1, 3 phường Phú Tân

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng

11/9/2021

13:00 - 17:00

Khu phố 1, 3 phường 4

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng

12/9/2021

7:00 - 17:00

Cơ sở Ép dầu phường 8

12/9/2021

11:00 - 17:00

Đoạn Quản lý đường bộ

12/9/2021

13:00 - 17:00

Công ty Bê tông nhựa nóng Phú Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

10/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

10/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Quí, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

11/9/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 4, 6 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 1 xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã An Đức, huyện Ba Tri

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 9 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 9 xã An Đức, huyện Ba Tri

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 8 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

10/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Đông Thượng, xã Bình Khánh

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Trường, xã Phước Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 6 xã Thạnh Phước

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 2 xã Bình Thới

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình Trung, xã Định Trung

11/9/2021

8:00 - 8:50

Khách hàng NTCN Bùi Văn Minh, xã Thạnh Phước

11/9/2021

8:00 - 16:00

Khách hàng Huyện ủy - Ủy ban huyện, thị trấn Bình Đại

11/9/2021

9:00 - 9:50

Khách hàng TT nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Thạnh Phước

11/9/2021

10:00 - 11:00

Khách hàng NTCN Ngô Văn Châu, xã Thạnh Phước

11/9/2021

13:50 - 14:30

Khách hàng NTCN Ngô Thị Lệ, xã Thạnh Phước

11/9/2021

14:40 - 15:20

Khách hàng NTCN Trương Văn Ten, xã Thạnh Phước

11/9/2021

15:30 - 16:30

Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Nồm, xã Thạnh Phước

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phước Bình, xã Thạnh Phước

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp 6 xã Bình Thắng

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Lợi 1, xã Thới Thuận

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình Chiến, Khu phố 1, khu phố 2 thị trấn Bình Đại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

11/9/2021

7:30 - 17:00

Ấp An Hòa B, xã Mỹ An

11/9/2021

7:30 - 17:00

Xã An Thạnh

12/9/2021

7:30 - 12:00

Ấp Giao Hòa B, xã Giao Thạnh

12/9/2021

7:30 - 17:00

Ấp Giao Hòa B, xã Giao Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/9/2021

7:00 - 16:00

Ấp Hữu Thành, Hữu Chiến, xã Hữu Định

12/9/2021

7:00 - 16:00

Khu phố 3, 4, Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành

12/9/2021

7:00 - 16:00

Ấp 1, 2, 3, 4, 7, 9 xã An Khánh,

12/9/2021

7:00 - 16:00

Ấp Phú Thạnh, Phú Mỹ, Phú Tân, xã Phú Túc,

12/9/2021

7:00 - 16:00

Ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

10/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Phú, Phú Thới, xã Sơn Định

11/9/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 3, ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp An Thạnh, xã Long Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

10/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Cầu Cống, xã Nhuận Phú Tân

10/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A

11/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung

12/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tích Phúc, ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân