Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

10/9/2022

7:30 - 14:00

Ấp An Thuận A, Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

11/9/2022

7:00 - 18:00

Đường tỉnh 887 từ khu du lịch Lan Vương đến cổng chào huyện Giồng Trôm

11/9/2022

7:00 - 18:00

Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa, 2A, 2B, 3 xã Nhơn Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

10/9/2022

7:30 - 17:00

KP 2 thị trấn Ba Tri; Ấp 1, 2 xã An Ngãi Trung; Ấp 1 xã Tân Hưng

12/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp 4, 5, 6 xã An Đức huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

10/9/2022

7:30 - 17:00

KP 2, KP 3 thị trấn Mỏ Cày

11/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Lộc Hạ, Phú Lộc Thượng, Phú Đông, xã An Định

12/9/2022

8:00 - 17:00

KP 3 thị trấn Mỏ Cày Nam; ấp Hòa Phú 1, Hòa Phú 2, Thanh Vân, Thanh Thủy, Định Nhơn, Thanh Hưng, xã Định Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

11/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Thạnh Trị

12/9/2022

8:00 - 17:00

KP 2, 3 - ấp Bình Thuận, Bình Chiến, thị trấn Bình Đại; Ấp 5, 6 xã Thạnh Phước; Ấp Ao Vuông, Giồng Tre, xã Phú Long; Ấp Tân Định, Cả Nhỏ, xã Định Trung; Ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

10/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Thạnh, An Ngãi A, An Ngãi, xã An Thạnh

11/9/2022

7:30 - 17:00

KP 1 thị trấn Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Nam, Tân Bắc, Tân Tây, Mỹ Phú, Phú Luông, Hàm Luông, xã Tân Phú

12/9/2022

9:00 - 11:00

Ấp Phước Thành, xã Tam Phước; ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc

12/9/2022

13:00 - 17:00

Ấp Phước Thành, xã Tam Phước; ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

10/9/2022

8:00 - 17:00

KP 1, KP 2 Thị trấn. Ngân hàng Sacombank

11/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh. Bảo hiểm xã hội Giồng Trôm

12/9/2022

8:00 - 17:00

KP 3 Thị Trấn. Cty TNHH CSD Thành Đạt; Cty TNHH MTV XNK dừa Dư Bảo; CS SX nước đá Bến Tre 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

10/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Long, Thanh Trung, Tân Trung, Thanh Xuân, Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B

12/9/2022

8:30 - 17:00

Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B; Ấp Long Khánh, xã Tân Thiềng