Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

11/3/2023

7:00 - 14:00

Ấp An Thạnh B, xã Mỹ Thạnh An; Ấp 4 xã Nhơn Thạnh

12/3/2023

7:00 - 12:30

Ấp An Thuận A, B, Mỹ An C. Cơ sở Võ Thành Trí

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

11/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp 1 xã Mỹ Thạnh; Ấp Tân Bình, xã Tân Thủy; Ấp Nhơn Quới, xã Mỹ Nhơn; Ấp Bến Bàu, xã Mỹ Chánh

12/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp 2 xã Bảo Thuận; Ấp Phú Long, Phú Thạnh, xã Phước Ngãi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

11/3/2023

7:00 - 18:00

Xã An Định; An Thới; Bình Khánh; KP 1, 2, 3, 4, 5, 6 thị trấn Mỏ Cày; Ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, An Nhơn 1, An Nhơn 2, xã Đa Phước Hội; Ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Qưới 1, Tân Quới 2, xã Phước Hiệp

12/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Hội Thành, xã Tân Hội; Ấp An Hòa, An Phước, xã An Thới; Ấp Phú Tây, xã An Định; Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng; Ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung; Ấp Bình Tây, xã Cẩm Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

11/3/2023

7:30 - 17:00

KP 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Bình Thắng; Ấp 4 xã Bình Thới

12/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp 6 xã Vang Qưới Tây

13/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Vinh Tân, Vinh Xương, xã Vang Quới Đông; Ấp Chợ, Sân Banh, Việt Giữa, xã Thới Lai; Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

11/3/2023

7:30 - 17:00

KP 3, 4 thị trấn Thạnh Phú

11/3/2023

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng

12/3/2023

13:00 - 17:00

KP 4 thị trấn Thạnh Phú

13/3/2023

7:00 - 11:00

Ấp Thạnh, Thạnh B, Phú, xã Tân Phong

13/3/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh

13/3/2023

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/3/2023

8:00 - 18:00

TT Châu Thành; Ấp Thạnh Hựu, Phước Hựu, Phước Tân, xã Tam Phước; Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp Phú Hòa, xã Quới Thành

13/3/2023

9:00 - 17:00

Ấp 7 xã An Khánh; Ấp Phước Thiện, Phước Thành xã Phước Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

11/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh

12/3/2023

7:30 - 17:00

Xã Sơn Phú; Phước Long; Hưng Phong; Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông

13/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Tân Hào; Ấp 1, 2, 3, 6 xã Bình Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

11/3/2023

7:30 - 17:00

Ấp Hòa Bình, Hòa Nghĩa, Hòa Thuận 1, Hòa Thuận 2, Hòa Phước, xã Hòa Lộc

13/3/2023

8:00 - 17:00

Ấp Giồng Đắc, xã Nhuận Phú Tân