Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

11/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 1, 2 phường Phú Tân

12/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ An B, C, An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

13/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 1, 2, 3 phường 1 nay thuộc phường An Hội

14/11/2021

7:00 - 17:00

Đường QL 57C từ Công ty nước Quốc Bảo đến chợ Sơn Hòa; Lộ liên xã Sơn Đông-Bình Phú. Cơ sở Dương Công Quyền, xã Bình Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

11/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa; Ấp 1 xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri

11/11/2021

7:00 - 17:00

KH nuôi tôm Võ Văn Thắng, xã An Đức, huyện Ba Tri

12/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 1 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

13/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 8 xã An Đức; Ấp Giồng Trôm, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

13/11/2021

7:30 - 13:00

KP 5 thị trấn Ba Tri; Ấp 1, 2 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

14/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Bình xã Tân Thủy; Ấp An Phú xã An Hòa Tây huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

11/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phú Trạch, xã Cẩm Sơn; Ấp Tân Quới Đông A, Tân Quới Đông B, Tân Quới Tây A, Tân Quới Tây B, xã Minh Đức

13/11/2021

7:00 - 17:00

Xã An Thạnh, Thành Thới A, Thành Thới B; Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội

14/11/2021

9:00 - 14:00

Khu phố 7 thị trấn Mỏ Cày Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

11/11/2021

8:00 - 9:30

Khách hàng Lê Hoàng Phong, xã Thạnh Trị

11/11/2021

10:00 - 11:30

Khách hàng Lê Thị Năm, xã Định Trung

11/11/2021

13:30 - 15:00

Khách hàng Phan Thị Thu Thủy, thị trấn Bình Đại

12/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 6 xã Thạnh Phước; Ấp 7 xã Vang Quới Tây

13/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 1 xã Bình Thới; Ấp 5, 6 xã Bình Thắng

14/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bình Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

11/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Phủ, xã Tân Phong; Ấp Bình Khánh, xã Phú Khánh

13/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh; Khu phố 2, 3 thị trấn Thạnh Phú

14/11/2021

12:00 - 17:00

Ấp Thạnh A, Thạnh B, xã Thạnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc

13/11/2021

7:00 - 18:00

Xã Giao Long, An Hóa; Ấp Phước Thới, Phước Hưng, Phước Hậu, Phước Thành, xã An Phước; Ấp Phước Thiện, Phước Thành, Phước Định, Phước Trạch, xã Phước Thạnh; Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định

14/11/2021

7:00 - 18:00

Xã Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp; Khu phố 3, 4 thị trấn Châu Thành; Ấp Tiên Đông, xã Tiên Long; Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

11/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 5 xã Lương Phú; Ấp Phú Tân, xã Châu Hòa; Ấp 6 xã Bình Thành

12/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp 1, 2, 3, 6, 7, 8 xã Châu Bình

14/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 1, 2 Thị trấn; Ấp 1A xã Thạnh Phú Đông. Cơ sở Lộc Duy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

12/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bình An, xã Hòa Nghĩa; Ấp Long Vân, Long Khánh, xã Tân Thiềng

13/11/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 3, ấp Sơn Qui, Thới Định, thị trấn Chợ Lách; Ấp Định Bình, xã Hòa Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

11/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Chợ Mới, xã Thạnh Ngãi; Ấp Đông Thuận, xã Thành An

12/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Hòa Trong, Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây

13/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân

14/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Mỹ Sơn Đông, Mỹ Sơn Tây, xã Phú Mỹ