Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

12/11/2022

7:00 - 12:00

KP 6 phường Phú Khương

12/11/2022

13:00 - 17:00

KP 1 phường 4; KP 5 phường Phú Khương

13/11/2022

7:00 - 17:00

KP 3 phường Phú Tân; ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri         

12/11/2022

7:30 - 17:00

K/h nuôi tôm Trần Thanh Tùng, Đặng Minh Thoại, Phan Thị Mướt, Nguyễn Văn Quận, Nguyễn Văn Nhỏ, Huỳnh Công Thành, xã An Hiệp

12/11/2022

7:30 - 17:00

KP 4 thị trấn Ba Tri; ấp An Bình, Tân Bình, xã An Hòa Tây; ấp 3 xã An Đức

14/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp 2 xã Tân Xuân; ấp 5 xã Bảo Thạnh; ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa; ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây; ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận; ấp 6 xã An Ngãi Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

13/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp An Quới, Định Nhơn, xã Định Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

12/11/2022

8:00 - 17:00

KP 3 - ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại; ấp 2, 3 xã Thạnh Trị; ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung

14/11/2022

8:00 - 9:00

NTCN Nguyễn Văn Nghĩa, xã Phú Long; NTCN Lê Hoàng Dũng 2, xã Bình Thới

14/11/2022

9:00 - 11:00

NTCN Lê Hoàng Dũng, xã Bình Thới

14/11/2022

9:10 - 10:00

NTCN Trần Hữu Phước, xã Phú Long

14/11/2022

10:10 - 11:00

NTCN Võ Thành Công 8, xã Phú Long

14/11/2022

13:00 - 14:00

NTCN Phạm Thị Thủy, xã Lộc Thuận

14/11/2022

13:30 - 15:00

NTCN Phạm Văn Chánh, xã Thạnh Trị

14/11/2022

14:10 - 15:10

NTCN Trần Nguyễn Hiếu Nghĩa, xã Lộc Thuận

14/11/2022

15:20 - 16:20

Cơ sở ép dầu Võ Văn Trong, xã Lộc Thuận

14/11/2022

15:30 - 17:00

NTCN Cơ sở Hồ Thị Trang, xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

12/11/2022

7:30 - 17:00

KP 2, 3, 4 thị trấn Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

13/11/2022

7:00 - 18:00

Xã Hữu Định; Giao Long; An Hóa; KP 3, 4 - ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành; ấp 3, 4, 7 xã An Khánh; ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã An Phước; ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh

14/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú Tân, Phú Hòa, xã Phú Túc; ấp Phước Hòa, xã Thành Triệu; ấp Hữu Thành, xã Hữu Định; ấp 1 xã An Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

13/11/2022

7:30 - 17:00

Trung tâm dừa Đồng Gò; Cty TNHH SX TM Huynh Đệ Tư Gia

13/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp 5, 6 Thị trấn; ấp 3, 4 xã Bình Hòa; ấp 6 xã Long Mỹ; ấp Kinh Cũ, Cầu Hòa, xã Phong Nẫm

14/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1, 2 xã Hưng Phong; ấp 6 xã Châu Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

14/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Sơn Long, xã Sơn Định; ấp Phú Hiệp, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

14/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Trung, Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung